Trang chủ / Dị Giới / Yêu Giả Vi Vương

Yêu Giả Vi Vương

(Mới nhất: Hoàn Thành)


Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ.

Bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động! Long mỗ trở về, các mem ở đâu?
Năm chương mới nhất
banner