Trang chủ / Tiên Hiệp / Vũ Động Càn Khôn

Vũ Động Càn Khôn

(Mới nhất: Hoàn Thành)

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn!
Năm chương mới nhất
banner