Trang chủ / Huyền Huyễn / Võ Động Càn Khôn

Võ Động Càn Khôn

(Mới nhất: Hoàn Thành)

Tu luyện một đường, là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, chưởng Luân Hồi.


Võ chi cực, phá trời cao, động Càn Khôn!
Năm chương mới nhất
banner