Trang chủ / Đô Thị / Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

(Mới nhất: Chương 56 (Q2))

Hắn là một vị giảng viên đại học trẻ tuổi, hắn còn là tu chân giả trong lúc vô tình có được truyền thừa Thượng Cổ Ngũ Đế chân kinh, tu luyện đại hỗn độn Ngũ Hành tâm pháp.

Hắn ẩn cư đại học dạy người, tác phong hành sự của hắn biết điều...
Năm chương mới nhất
banner