Trang chủ / Võng Du / Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

(Mới nhất: Chương 308)

Cô tịch đích người đi đường,
Truy đuổi bóng mờ đích cước bộ,
Đây là đạo tặc đích tán ca.
Mang theo một cái một trăm tám mươi cấp đích đại đạo tặc đích ký ức, về tới mười năm trước, vận mệnh cấp cho Nhiếp Ngôn mở một cái vui đùa.
Từng bỏ qua, bị đoạt đi, đều phải một lần nữa cầm lại đến.
Sau đó làm cho một thân thần trang, như đẽo gỗ mục, gặp thần sát thần, thế không thể ngăn cản.
Năm chương mới nhất
banner