Trang chủ / Tiên Hiệp / Tru Tiên II / Chương 78 : Bạch Hồ

Tru Tiên II

Chương 78 : Bạch Hồ
Tru Tiên II
Tác giảEa: Tiêu ĐZJinh

Chương 78: BạEach Hồ

Dịqch giảqAr: Phượng Vũ
Biên tp: Phượng Vũ
Nguồn: Bachngocsach.com


 

Chương 78: BạSich Hồ

ThờDHi gian trôi qua mau, đgio mắFKEt đqã năm năm trôi qua.

Có ngườegi sinh, có ngườFKEi t, nhân gian buồn rồi vui, ly rồi hợp, cuộc đneyEai biến đjtổi không ngng, thờYlIi gian chng vì ai mà dng lạQci.

Phía tây bắFKEc của Thầegn Châu chính là Lương Châu, một trong chín châu, là nơi thầKIun bí khó lườgng, khu vc hoang dã chiếm một din tích lớn, đPyồng thờIhNi phía bắlnqc còn tiếp giáp Cc BắAuc Băng Nguyên, đPya phầneyn đFKEu là núi, nhiu rng, ít đZJiqt bằQcng. Càng v gầgn phía Cc Bắywc Băng Nguyên thì càng thấIYPy nhiu sông băng tan chảYlIy tạego thành nhữqYqng con suối nhỏ khiến cho ở Lương Châu có tới mấujny trăm sông suối chảDHy qua, chia cắeht núi non này thành vô số hiểcm đlnqywa thầjtn bí. Trong ngày thườpDZng, cho dù ở khoảwng cách rấOqQt xa cũng có thểYQ nghe thấwy t trong u cốc xa xa truyn ra nhữIYPng tiếng thú hống thê lương. Ở Lương Châu có nhiu truyn kỳ cổ xưa, nói có vô số thú dữsQa hung tợn ở trong sơn cốc, tấneyt cảqYq đOqQu khát máu, thích ăn thịIYPt ngườIYPi, đaUđcyw dọa cho trẻ con khóc đqêm phảPyi nín.

Mc dù Lương Châu nhiu vùng khỉeg ho cò gáy, nhưng vn là một trong cu châu của ThầOqQn Châu rộng lớn, so với dãy núi Thanh Vân ở Trung Châu thì còn có nhiu nhân khẩehu cư ngụ hơn. Đc bit càng xuôi v nam bộ Lương Châu, thì núi càng ít đwi, sông ngòi chằwng chịheSt, sông chảqy ngàn vạaUn năm, phù sa bồi đpDZqArp tạuo thành nhữJqng bình nguyên rộng lớn, cư tụ vô số dân cư, tạlnqo thành một vùng thành trì trung tâm của Lương Châu vô cùng phồn thịPJKnh.

Qua Lương Châu thành, đci lên phía bắppFc, chỉZR có núi non vc sâu liên miên không dứZJit, mây mù che phủ ngày đuêm. Trong số đpDZó có một kỳ cảehnh, cách Lương Châu thành khoảjtng ngàn dm. CảqArnh sắQZc nơi này chia là hai phầYlIn, chính là một dãy núi non khổng lồ trùng đnRip, kéo dài mấegy chục vạhn dm có tên là Man Sơn. Sở dĩq có tên này vì núi ấjty cao lớn hùng vĩyw, chắqYqn nhữegng cơn bão cát hoang dã thổi tới t phía Tây Bắegc và gió rét của vùng Cc Bắqc Băng Nguyên. LấDDPy núi này làm ranh giới, sườEan núi phía nam cỏ cây xanh biếc, nhiu rng rm, nhưng sườSin núi phía bắQZc lạnRi toàn đehAunh trọc chp chùng, kéo dài liên miên không dứqYqt, tràn đpDZIYPy vẻ hoang vu ghê rợn.

T xưa tới nay, ngườlnqi dân Lương Châu đFKEu gọi núi ấPyy là Man Sơn, ý tứSi rằKGng phía bắnRc núi này chính là vùng đJqwt hoang dã, là vùng khỉPJK ho cò gáy. Mc dù khí hu phía bắcc Man Sơn có khắQZc nghit hơn so với phía nam Man Sơn rấEat nhiu, nhưng so với vùng hoang dã tuyt đneyAua ở Cc BắqArc Băng Nguyên thì còn tốt chán. Cho nên cũng có không ít ngườhi cư trú ở vùng núi phía bắqArc này, nhưng tấppFt nhiên so với vùng bình nguyên mà trung tâm là Lương Châu thành thì còn kém xa.

Hin tạqAri đaUang là đQcJpsu mùa xuân, bởi vì gầqYqn Cc BắYlIc Băng Nguyên nên quanh khu vc thành Lương Châu vn rấJqt lạqnh. Gió lạqYqnh t vùng đsQalnqt quanh năm băng tuyết không ngng thổi xuống làm cho núi non, sông ngòi của Lương Châu càng có thêm vài phầOqQn buốt giá, thm chí ở trên vài đJpssQanh non cao còn sót lạci cảYQ chút ít màu tuyết trắJpsng.

Cách thành Lương Châu v phía bắehc trăm ngàn dm, có một u cốc, trong có vài ngọn núi thấZJip, cây già run rẩehy trong gió, dây leo lan tràn, một con suối nhỏ chảlnqy qua cốc, bịaU nhữqArng tán lá cây và sương trắgng ẩun hin che đNOZi hơn na. T xa nhìn lạPyi, chỉIYP có thểPJK thấDDPy Man Sơn nhưng một c long vắEat ngang Lương Châu, chp chùng liên miên. Sơn cốc này ở một góc bí ẩrgn phía nam Man Sơn.

Sơn cốc hẹp và dài, kéo theo hướng nam bắppFc, mt đigông của ngọn núi vô cùng hiểKIum trở, phía tây thì tốt hơn một chút, đwộ dốc cũng thoảKGi hơn, trên đqYqNOZy quái thạqch, rêu xanh mọc đNOZppFy trên đqYqqt, thỉgnh thoảEang lạQci có hoa cỏ màu xanh t trong khe đywá kiên cườujnng nhô ra, nhẹ nhàng run rẩYlIy trong gió rét.

Ở một chỗ cao trên sườIqn phía tây, có một tảDHng đhá lớn, giờIq phút này trên đAuó có bốn thân ảpDZnh, một nữg, ba nam, thầEan sắsQac đPJKu nghiêm nghịnR và lãnh đQcEam, thỉinh thoảehng lạZJii đehưa mắht nhìn xung quanh như đwang chờyw đYlIợi cái gì. Nhưng bốn phía sườin núi vn hoàn toàn yên tĩKGnh, một chút lay đIhNộng cũng không có, chỉSi có tng trn gió rét t Man Sơn thổi tới đpDZEay lạaUnh lẽo, làm cho cây cỏ xung quanh như càng thêm run rẩjty hơn.

Bốn ngườYlIi này cũng là ngườneyi tu hành nên với cái lạNOZnh lẽo này cũng chng quan tâm gì, vn ngồi yên trên tảEang đlnqá lớn. Một lát sau, trên bầpDZu trờDHi có tiếng xé gió, bốn ngườppFi đIYPu ngẩegng đujnnRu nhìn tới, chỉQc thấYlIy hai đywYQo quang mang màu đAuen t trên cao bay xuống sơn cốc như quạSi đAuen, sau đPyó trc tiếp bay v chỗ sâu trong u cốc.

Trong bốn ngườQZi, cô gái mc áo đgỏ hai mắYlIt tỏa sáng, thấigp giọng nói: “Là ngườIhNi của Hàn Nha phái.”

Ba nam t ở bên cạZJinh nàng cũng hít sâu một hơi, sau đqó chm rãi lộ ra thân thểpDZ, chẩEan thn nhìn v phía sơn cốc ẩnRn nc trong sương mù kia, chỉi thấQZy hai bóng đrgen nhanh chóng tiến vào trong sương mù không thấgy đIYPâu nữnRa. T trên này nhìn tới, chỉFKE có thểZJi thấKIuy phía dưới sơn cốc đQclnqa hình nhấaUp nhô phứJqc tạsQap, hơn nữia trên vách cốc còn có vô số khe hở, huyt đIYPộng, cũng không biết do thiên nhiên tạgo thành hay con ngườlnqi kiến tạSio, trong sương mù này càng khiến chúng trở nên thầehn bí.

Trong sương mù, dưới u cốc, t xa truyn tới tng tiếng kêu khóc quỷ dịyw, thanh âm thê lương nhưng lạZRi không giống tiếng ngườui, giống như là gió thổi qua các khe đQZá mà thành. Tr nó ra, thỉujnnh thoảehng lạKGi có tiếng quạAu kêu, không biết t nơi nào trong sơn cốc vọng ra.

Nam t có gương mt anh tuấcn nhưng khí sắSic tràn ngp vẻ âm l h lạinh một tiếng, nói: “NhữDDPng tên chỉq thích quỷ khí âm u này, không đOqQâu lạEai chọn chỗ đEaợi là một đaUKIua phương quỷ quái thế này.”

Bên cạZRnh hắlnqn là một nam t to con, so với ba ngườIYPi chung quanh thì cao hơn đFKEến na cái đFKEywu, nghe vy cườci nói: “QuảqArn bọn chúng làm khỉEa gì, dù sao qua một chút nữujna, sơn cốc này chính là của chúng ta rồi.” HắaUn có thân hình cao lớn, thanh âm ta hồ trờppFi sinh cũng lớn như thế, mc dù đEaã cố gắhng nói nhỏ nhưng vn khiến nhữjtng ngườAui bên cạpDZnh git mình.

Nữu t mc áo đPyỏ quay đEaDDPu lạqAri, trợn mắYQt nhìn gã nam t to con này, quát: “Ngao Khuê, ngươi câm ming lạJqi đYQi.”

Tên to con tên gọi Ngao Khuê này vóc ngườZRi to gấIhNp đaUôi nữi t mc áo đehỏ, nhưng lạPyi hết sứjtc kính sợ nàng ta, lp tứywc gt đehigu điáp ứFKEng, không dám nhiu lờsQai nữua. Nhìn lạqAri nữi t áo đIYPỏ này, chỉqYq thấlnqy nàng ta có một đgôi mắPJKt xếch, dung mạsQao m miu, khoảppFng hai mươi tuổi, thân thểg phong lưu, váy đDDPỏ trên ngườwi lộ ra nhữKIung đjtườIhNng cong lảIhN lướt khiến nàng ta có vài phầJqn quyến rũ, khiến ngườqi nhìn tới phảywi nảegy sinh sắaUc ý. Nhưng không hiểrgu tạQci sao, ba nam t con lạZJii dườujnng như đJpsu coi nàng ta là kẻ cầigm đOqQQZu cảrg bọn.

Nữeg t áo đuỏ lạjti nhìn xuống phía dưới, sau đAuó mới xoay ngườZRi lạQci nói: “Phó môn chủ có chuyn quan trọng cầqYqn làm, một thờheSi gian nữqa mới có thểqAr quay v. Nhưng trước đJpsây ta đKIuã nói, chuyn đuánh giết sẽ làm kinh đgộng tới nhữehng ngườFKEi khác, chúng ta chỉq có thểFKE âm thầJqm tìm kiếm ‘Đunh hồn thạigch’, chiếm đppFược chính là công lớn, hiểiu chưa?”

Ba nam t ở cạsQanh nàng không lên tiếng, nữheS t áo đnRỏ nhìn ba ngườIhNi đgó, sau cùng nhìn tới một nam t trẻ tuổi nhấpDZt, trong mắPyt lộ ra một tia thăm hỏi, nói:

“Tiểehu Vương?” đIqọc truyn mới nhấQct tạQZi tung hoanh . com

Thanh niên đYlIang ngồi da lưng vào một tảjtng đgá gt đIhNIYPu không nói gì, thầhn sắneyc nhàn nhạht, cổ tay hơi lt lên, Cốt Kiếm màu trắPJKng lóe lên trong tay hắign.

Ngao Khuê hướng tới nữeg t áo đqỏ, thấhp giọng hói: “Hồng tỷ, tông môn quyết đJqSinh thế nào, khi nào thì ra tay?”

Hồng y nữh t h một tiếng, trong mắnRt xẹt qua một tia sát khí, lạNOZnh lùng nói: “Không quá một tháng.”

Ngao Khuê “Ồ” lên một tiếng sau đPJKó thân thểOqQ to lớn lạEai rụt trở v, không cẩYQn thn đgụng phảSii Tiểqu Vương ngồi ở phía sau. Tiểehu Vương nhích sang bên một chút, Ngao Khuê quay đlnqneyu lạwi nhìn, cườqAri với hắwn và gt đnRFKEu một cái, cũng không có ý gì khẩhn trương cảaU.

TiểJpsu Vương da lưng vào tảqng đDDPá lớn, t t ngẩneyng đqArKIuu lên, chỉu thấEay t sườneyn núi này có thểg nhìn thấnRy Man Sơn hùng vĩeg xa xa, tng đAunRnh núi trắqng xóa màu tuyết, trên trờaUi lạqAri có mây trắqYqng chuyểPJKn đjtộng. BầppFu trờQZi cao rộng, gió núi hiu hắIYPt, cảignh sắIYPc tráng l kia làm cho hắhn có chút xuấPyt thầFKEn, không biết đQcang nghĩIhN tới đuiu gì.

***

Cách Man Sơn ở Lương Châu vạgn dm, trên núi Thanh Vân, Đjti Trúc Phong.

ThờDDPi gian năm năm qua đIYPi, ngọn núi này vn một màu xanh biếc, trúc xanh như biểin, một trong sáu cảgnh nổi danh thế gian của núi Thanh Vân là Trúc Đào vn rì rào như hát, vây quanh một nơi cư trú yên tĩqYqnh như thế ngoạQZi đneyào nguyên.

Trong một nơi sâu trong rng trúc trên ĐYQi Trúc Phong, đywột nhiên hin lên một bóng trắQcng, lát sau t sau một cây măng nhảpDZy ra một cái bóng nhỏ, mũi ming đQcen, hai lỗ tai giơ lên, toàn thân tuyết trắqArng, hai con ngươi xinh đQZẹp như hai viên bảrgo thạppFch, đpDZúng là một con bạYQch hồ.

Hồ ly màu trắKIung nhìn xung quanh như đYlIang cảDDPnh giác đNOZiu gì, sau một hồi lâu cảYlIm thấpDZy trong rng trúc an tĩaUnh này không có gì nguy hiểSim, chung quanh chỉZJi có một mảignh yên lng, ánh mt trờci chiếu qua khe hở của lá trúc lên mt đhct tạrgo thành hoa nắung khẽ lay đFKEộng.

Không khí mang theo hương thơm ngát của lá trúc, gan của bạQcch hồ cũng lớn dầpDZn, sau khi đIhNi ra, tung mình lăn trên mt đrgujnt một vòng, một đOqQZRo quang mang hin lên, nó hóa thân thành một thiếu nữjt tóc đOqQen xinh đujnẹp trạsQac mườsQai sáu, mườFKEi bảqy tuổi, sóng mắqt dịnRu dàng, khuôn mt nhu hòa, nhìn vô cùng đZRáng yêu.

Giờney phút này, nàng ta sa sang xiêm y trên ngườrgi, sau đIhNó lẩegm bẩJpsm t nói: “Không thểney ngờg, trước đqYqây ta cứsQa tưởng Thanh Vân môn lợi hạci lắIYPm, nhưng tr Thông Thiên Phong phòng v sâm nghiêm không thểKG đii lên thì nhữQZng chỗ khác cũng chng có gì đqYqc bit. NhấKGt là ĐNOZi Trúc Phong này, ở đigây còn có một nhân vt lợi hạSii gì đqAró, khi ta còn nhỏ, bà ta tng nói không nên lên núi này. Bà nội không phảgi tu hành nhiu điâm hồ đaUồ rồi sao, hay là tạEai cái tên đAuQcu bếp kia chỉaU có hư danh gạFKEt ngườSii mà thôi.”

Nói mấgy câu, nàng lạQci đZRi v phía trước một đIqoạKGn, theo đIhNườujnng mòn quanh co khúc khuỷu trong rng đIYPi v phía trước hơn mườNOZi trượng, trước mắlnqt lin hin ra một khoảqYqng trống trảQZi, xuấQZt hin một sườpDZn núi. T đJpsây nhìn tới, có thểqYq thấwy một mảsQang phòng ốc, lấywy Thủ TĩQZnh đZJiườigng làm trung tâm ở trên đjtEanh ĐFKEi Trúc Phong. Ở phía xa hơn còn có mấheSy gian nhà gỗ bình yên, t nóc nhà có ống khói vươn lên, một đQcPJKo khói bếp chm rãi lượn lờPJK.

Trờrgi đgct, núi rng như thơ, như vẽ, nhưng trong mắZJit thiếu nữyw này lạOqQi sinh ra vẻ bấFKEt mãn lớn, h một tiếng, đheSang đOqQYQnh phát tán chút bc tứsQac, bỗng chỉg cảIhNm thấIqy ống tay áo của mình bịJps ngườNOZi git git.

LầsQan này thiếu nữIhN hoàn toàn bịrg chấsQan kinh, làm sao có thểq có ngườQci lạgi gầpDZn như thế mà mình không phát giác gì, vội vàng xoay ngườgi lạDHi, tay trái vn bí quyết, tay phảDDPi quang hoa sáng ngờYlIi, trong nháy mắywt đNOZã rơi vào thế phòng thủ.

Không ngờg đpDZsQang sau lạDDPi chng có ai, một cái bóng cũng chng có.

Thiếu nữney ngơ ngẩujnn, bỗng lạigi thấIhNy dưới chân truyn tới tiếng kêu “chi chi”, bèn git mình cúi đPJKSiu, chỉjt thấlnqy một con khỉEa lông xám ngồi chồm hỗm dưới chân, ánh mắYlIt cổ quái đhang nhìn tới mình.

Chng hiểywu sao, trong lòng thiếu nữppF này đgột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi mãnh lit, phảhng phấPJKt như gp phảnRi một c thú thiên đZRKIuch, thân thểney run rẩZJiy. Song nàng ta còn chưa kịAup phảAun ứaUng gì thì t sau trong rng trúc truyn ra một trn tiếng chó sủa đOqQqy hưng phấpDZn, còn có tiếng kêu hơi căm tứAuc của một nam hài, dườQZng như đPyang quát lớn cái gì, một đQZườegng đJquổi tới.

Thiếu nữsQa ngẩywn ngơ, theo bảlnqn năng xoay ngườujni rờAui đEai, song thân thểg va mới đDDPộng thì đIhNột nhiên con khỉg xám lạnRi bắOqQt đIhNược mắQZt cá chân của nàng ta, sau đKIuó khiến cho thiếu nữney vô cùng cảDDPm thấIhNy khó tin, con khỉAu không chút thương hoa tiếc ngọc nào, vung thng tay ném thiếu nữKG v phía sau. (DG: làm mình nhớ tới nhu đNOZujno quá @@)

“Bộp” Thân thểYlI thiếu nữZJi nng n đJqp lên thân một cây trúc, kèm theo đSió là một tiếng rên sau đNOZó rơi bịQcch xuống mt đegIYPt. Trong lòng nàng ta còn đaUang mờw mịJpst, đAuehu choáng mắIqt hoa chưa hiểpDZu chuyn gì đpDZã xảPJKy ra thì đZJiã lạQci cảehm thấQZy trước mt tối sầppFm lạQZi, bầgu trờqYqi phía trên bịeh một con quái vt to lớn che đSii. Một con chó lông vàng thân thểig cc lớn mà lầJqn đSiZRu trong đsQajti nàng mới thấqy t trong rng trúc đii ra, trong ming kêu lên mấqy tiếng: “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu...” Tiếng chó sủa không ngng, chân lạigi càng liu mạwng, giơ lên đKGigp lên ngc của thiếu nữyw.

Một cỗ lc mạcnh đgp tới, thiếu nữZR chỉOqQ cảgm thấiy lồng ngc mình như muốn vỡ ra, suýt chút nữYQa thì hôn mê bấigt tỉPynh, vội vàng tung mình, bạich quang lóe lên, lp tứKGc đZJiã biến trở v thành con bạQZch hồ, xoay ngườOqQi lin muốn chạnRy đYlIi, tránh xa hai con quái vt này càng nhanh càng tốt.

Song nàng va mới nhấjtc chân điNOZnh chạgy, đJqã nghe đYQược t trong rng trúc một trn tiếng bước chân dồn dp, đpDZuổi theo ngay phía sau con chó lông vàng là một đwlnqa bé trai chng tám, chín tuổi. ThằZRng nhóc va bước ra, đYQang hùng hùng hổ hổ mắheSng con chó lông vàng cái gì đDHó nên căn bảqn chng đOqQh ý đZJiến dưới chân, một bước dm xuống.

“Bẹp!”

Mt bạYQch hồ tối sầegm lạii, cảg thân thểheS cứhng ngắsQac như đjtá, xem ra khuôn mt nhỏ nhắDHn, quyến rũ, xinh đhẹp như tranh đhã bịYlI thằgng nhóc này một cước đwneyp lên, trc tiếp làm mt nó dí cht xuống đZRYlIt.

 • Gửi lúc 0:44 Ngày 03/07/2014

  baivong.ctrlc@fb

  truyện này ngừng rồi hay sao thế?

 • Gửi lúc 17:06 Ngày 20/03/2014

  elidabeth31

  ???

 • Gửi lúc 15:16 Ngày 18/02/2014

  cuchuoib10

  Lau co chap moi vay ad

 • Gửi lúc 14:42 Ngày 02/01/2014

  julon1412

  Ad ơi sao lâu wa ko dịch chap mới vậy đợi mún dài cổ lun gòy

 • Gửi lúc 14:09 Ngày 26/12/2013

  Drazuka

  Bgjo moi co chap moi zi mn