Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 48 : Giữa đường gặp cướp

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 48 : Giữa đường gặp cướp
Thiếu Gia BịNU Bỏ Rơi
Tác giảz: Nga ThịLQ Lão Ngũ Thầryn
Chương 48: Giữmya đLườLTng gp cướp

Nhóm dịEch: Friendship
Nguồn: Mê truyn nguồn tunghoanh.com


Tô TĩFVXnh Văn vuốt ve ngắrym nghía chiếc vòng trên tay, bỗng cảISm thấmyy có chút hối hn vì đVsã tng ba hạWdqt trân châu trên chiếc vòng cho Ninh Khinh Tuyết. Cô nghĩBIj mình không nên nghe lờYhi Tô Mi mà thay đryổi cách nhìn v Dip Mc như vy. Dù là tn tai nghe thấNUy Vô Tình Băng trách móc Dip Mc, nhưng chắryc gì đqqjã thc s là lỗi của hắzryn? Không biết chng chính cô giáo này mới có vấTn đC cũng nên. Mà cho dù là Dip Mc không phảjzQi đhyUi chăng nữWdqa thì cũng đVsâu có can hđEến cô ta?

Nếu cho Tô TĩVLVnh Văn thêm một cơ hội thì cô nhấryt đTPhFnh sẽ chọn cách tin tưởng Dip Mc. Dù sao hai ngườLi cũng là bạIln bè khá thân thiết, biết ngườAYNi biết mt mà không biết lòng, nhìn b ngoài Vô Tình Băng này lạLTnh lùng là thế, nhưng bên trong tht s ra sao thì có trờChi mới biết. Hơn nữCha, Tô TĩhyUnh Văn cũng tin Dip Mc không phảSi loạsPi ngườLi như Vân Băng và Tô Mi nói, chng có bằMLmng cớ gì cảuqz, họ chỉVs là nói mò mà thôi.

Nhưng ba hạMLmt trân châu trên chiếc vòng này thì đgPgã đINCưa cho Ninh Khinh Tuyết rồi, chng lẽ giờQIB lạTzi đsi đLòi lạyUi? Có trách thì chỉsP trách Ninh Khinh Tuyết đVsã chọn không đjkúng thờLi cơ mà thôi. Nếu đNjợi đqLến khi s vic của Vân Băng qua đEi một thờzuAi gian rồi thì có lẽ cô cũng đUTTã thay đdổi s chú ý của mình rồi.

May là mới chỉTz tng cho Ninh Khinh Tuyết có ba hạCht trân châu, nếu lỡ tng hết rồi thì đjzQúng là cô sẽ phảTzi ân hn suốt đELTi. Chiếc vòng này là Dip Mc tng cho cô, dù không đsáng bao nhiêu tin nhưng dù sao đjkó cũng là quà sinh nht của mình, đSồng thờFVXi cũng là món quà duy nhấqqjt cô đqsjược nhn mà do chính tay hắLQn làm ra.

Tô TĩVLVnh Văn muốn lp tứLTc đAYNi tìm Dip Mc nhưng lạMLmi chng biết giờT hắryn đzryang ở nơi nào. Đến Ninh Khinh Tuyết còn không rõ thì Lý Mộ Mai lạjZi càng không thểmC biết đXWMược. Dù sao cô cũng muốn hỏi một lầChn cho chắVLVc. NghĩCh là làm ngay, Tô TĩWdqnh Văn đQang đVsChnh ấsn số gọi cho Lý Mộ Mai thì di đNUộng của cô lạOdi đQIBổ chuông. Là số của Vân Băng gọi tới, chắmyc chắINCn là do Tô Mi cho số rồi.

Sau khi hẹn đdLTa đqsjiểLm gp mt, na giờT sau Vân Băng đOdã có mt.

Nghe xong lý do đVsến đjkây của Vân Băng, Tô TĩTznh Văn rấyt đqqjỗi kinh ngạVsc:
- Cái gì, cô muốn gp Dip Mc ư? LầMLmn trước em hỏi cô v Dip Mc, cô còn bảNUo cu ta là cái gì cái gì đVLVó mà....

Tô TĩyUnh Văn còn chưa nói hết câu thì ý của cô đINCã rấzuAt rõ ràng: Vân Băng, cô đVLVã nói Dip Mc như vy rồi thì còn muốn gp hắISn làm gì. Nhưng hai ngườISi dù sao cũng không phảLi thân thiết nên nhữLQng ý nghĩXWM đuqzó Tô TĩQIBnh Văn chỉTE dám giữS trong lòng. Mc dù rấOdt muốn đuqzi gp Dip Mc nhưng đTiu đTEó không có nghĩmCa là cô cũng đyồng ý dn cảXWM cái cô Vô Tình Băng này cùng đqLi.

- Rấqsjt xin lỗi, lầIln trước là do tôi đAYNã hiểTzu lầQIBm hắzryn, lầqLn này sở dĩUTT tôi muốn tìm cu ta cũng chính là đgPgNj nói câu xin lỗi.
Thái đqLộ của Vân Băng rấVLVt dứLTt khoát, không chút vòng vo.

Quảmy nhiên là như vy, Tô TĩVLVnh Văn nghe vy thì cũng cảBIjm thấjzQy nhẹ lòng, nhưng dù sao cô cũng không có cảzrym tình gì với ngườTi như cô giáo Vân này. S vic vn chưa rõ ràng đgPgã nói ngườMLmi ta là thế nọ thế kia, loạzuAi đAYNàn bà như vy đQIBáng ghét vô cùng.

Thế nhưng đzryVs cô ta đhyUi xin lỗi Dip Mc cũng là vic nên làm, vảVs lạjki Tô Tĩjknh Văn cũng đUTTang rấNjt muốn gp hắNUn.

Tô TĩQIBnh Văn sau khi gọi đNjin cho Lý Mộ Mai thì đjZã biết đWdqược vn không có tin tứUTTc gì của Dip Mc, như thểuqz hắTn đuqzã biến mấuqzt khỏi cõi đsPjki này rồi vy, một chút manh mối cũng không có.

- Cái gì, vn không biết Dip Mc đjkang ở đPhFâu sao?
Vân Băng thấLQt vọng kêu lên, thm chí cô còn hoài nghi vì Tô TĩChnh Văn ghét mình nên mới cố tình nói vy. Thế nhưng trông Tô TĩYhnh Văn không có vẻ gì là đUTTang nói dối cảCh, có lẽ là do mình quá đrya nghi thôi.Dip Mc đQem hành lí tới nhà khách nơi Trác Ái Quốc đryang ở. Vé máy bay chuyến 8h sáng hôm sau đQIBã đQược Trác Ái Quốc lo liu xong xuôi.

Hai giờXWM sau, chiếc máy bay đryã đLTáp xuống sân bay Đin LĩNUnh thuộc thành phố Quý Lâm. Trong chuyến bay không xảNjy ra bấmyt kì s cố gì, xem ra Trác Ái Quốc này còn cẩjzQn thn và chu đTzáo hơn cảqL tay Văn Đông kia. Văn Đông đLTã nói sẽ đCjZm bảhyUo không xảjky ra bấYht cứyIm vấLn đTê gì cho Dip Mc, thế mà kết quảyIm thì... nếu không phảLTi hắINCn đjkang luyn khí tầgPgng thứjZ hai thì có lẽ đOdã chết mấBIjt xác rồi.

Cô ta chết không có gì phảuqzi nói, có đYhiu Dip Mc là ngườjZi vô tội, chỉs vì mấNUy chục ngàn mà mấSt mạBIjng thì đgPgúng là đsáng tiếc.

- Dip Mc, tới sân bay Quý Lâm rồi, ra ngoài sẽ có ngườPhFi đChón chúng ta. Theo tôi thì cứgPg đzến thng Lưu Xà, đAYNỡ mấTEt công ở lạPhFi Quý Lâm thêm một đWdqêm, biết đLâu lạuqzi xảSy ra chuyn gì rắLTc rối.
Trác Ái Quốc muốn giảgPgi quyết nhanh chóng cho xong vic đUTTTz lp tứyUc rờNUi khỏi cái chốn quỷ quái này. Điu này cũng trùng với suy nghĩjZ của Dip Mc, hắqLn không muốn ở lạLQi đjzQây thêm một phút nào nữqsja.

Hai ngườINCi va xuống khỏi máy bay thì đUTTã có một chiếc Audi loạFVXi vit dã phóng tới trước mt. Lái xe là một gã thanh niên trông có vẻ tht thà chấzuAt phác. Nhìn thấjzQy Trác Ái Quốc, y cung kính chào một tiếng ông chủ.

- Đây là tài xế của tôi – TiểLu Vu, cũng là nhân viên trong công ty tôi. Dù không biết võ nhưng đYhã tới Lưu Xà mấQIBy lầmCn nên cu ta cũng khá thông thuộc đuqzườjzQng đyImi.
Trác Ái Quốc giới thiu một chút cho Dip Mc.

Dip Mc va nhìn là biết cu thanh niên này chỉT có dáng vẻ to cao chứINC đmCúng như Trác Ái Quốc, cu ta căn bảjzQn không h biết võ công.

Cu tài xế này lái xe rấqsjt nhanh nhưng cũng lạzuAi rấryt vữyng tay. RờUTTi khỏi Quý Lâm hai giờry đjZồng hồ thì đuqzườqsjng khá d đMLmi, nhưng sau khúc ngot thì lạTi tới đjZoạINCn đmCườuqzng núi gp ghnh.

Lái tiếp hai giờAYN nữUTTa, con đuqzườWdqng núi mới d đWdqi hơn một chút. Bốn b chỉz là rng núi, chng thấINCy bóng dáng một thôn trang nào. Không biết Trác Ái Quốc muốn tới nơi hang cùng quỷ cốc này làm gì nữda, hoang vu như thế thảyo nào mà gã cầTEn ngườIli thông thạAYNo dn đWdqườmCng.

Tuy vy, Dip Mc lạOdi cảjzQm thấzuAy khá thích thú với nơi núi rng hẻo lánh này, nói gì thì nói giờmy hắFVXn đNUang ở thế phảYhi trốn chạYhy, chỗ này đhyUúng là rấTzt phù hợp đVsEyImn náu và tu luyn. Tống gia thế lc mạQnh, với công phu của Dip Mc bây giờry thì chưa thểQ trc tiếp đWdqối đLQINCu với chúng đdược.

Chạdy thêm đNjược khoảTzng hơn mườzuAi phút nữuqza thì chiếc xe đTEã tiến vào một vùng sơn cốc. Dip Mc nghe phía sau sườqqjn núi dườuqzng như có tiếng tới âm thanh gì đBIjó. HắNUn lin mở ca sổ ra xem thì hóa ra đyUoạgPgn đyườIlng trước mt đChã bịjk ngườUTTi ta vây kín.

Sắjkc mt của Trác Ái Quốc lp tứqLc trở nên rấYht khó coi, thế nhưng cu tài xế của gã lạgPgi tỏ ra rấISt bình thườyUng. Quay sang Trác Ái Quốc, cu nói:
- Ông chủ không cầSn lo lắYhng, nhữLQng ngườmCi này cầsPn tin thôi, lát nữqqja chỉz cầuqzn cho chúng chút tin là xong.

Trác Ái Quốc gt đWdqLTu, tài xế cho chiếc xe tiến lên 100m nữIla thì quảqsj nhiên bịz chn lạBIji. Không chỉjk có một chiếc xe mà bên cạyImnh còn có một Mercedes-Benz đLTen loạCi vit dã.

- Xuống, xuống hết cho ta.
Một gã thanh niên rấAYNt cườYhng tráng ăn mc hầym hố đYhang hét vào loa. Bên cạISnh gã có hai tên trong tay đzuAang lăm lăm khẩQIBu AK. Hai khẩhyUu này của chúng mà đmCem so với khẩSu AK của Văn Đông thì đCúng là một trờsi một vc. Dip Mc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, súng kia mà bắjzQn thì có lẽ ngủ một giấmyc rồi thì đjzQjzQn mới tới nơi.

Có hai tên bước xuống t chiếc Mercedes Benz trước mt, một tên là thanh niên, dáng cao to và một tên là phụ nữhyU dáng ngườPhFi mảjZnh dẻ. Gã thanh niên nhìn cũng khá tuấzuAn tú, quầLQn áo trên ngườNji gã lạdi là hàng hiu. Dù không mấTEy quan tâm tới mấqLy thứjZ hàng hiu nhưng Dip Mc vn nhn ra đhyUồ mà gã kia đLTang mc thuộc nhãn hiu vô cùng nổi tiếng. Mt gã lúc này tái nhợt như đTang kinh hãi đNUiu gì đQó.

Ngườjki phụ nữLT quay lạQIBi nhìn chiếc xe Audi của bọn Dip Mc, nét mt tỏ ra rấgPgt kì lạWdq. Cô gái này toát ra khí chấISt vô cùng cao nhã, chiếc quầWdqn bò ôm sát lấjZy cp đryùi thon thảL, làm tôn lên vòng ba đNjyUy đTEn gợi cảzm. Khuôn mt đqqjược trang đBIjiểUTTm bởi một lớp phấmyn nhẹ, trên chiếc cổ trắMLmng nõn nà là sợi dây chuyn bạuqzc càng gợi lên vẻ thanh lịBIjch và trang nhã.

Mc dù nét mt cô không xinh đsPẹp bằyImng Tô TĩChnh Văn và Ninh Khinh Tuyết nhưng có một đINCiểXWMm đTzc bit đISó mái tóc dài buông xõa tạyImo nên vẻ nữTz tính rấmCt hợp với dáng ngườyImi và khí chấPhFt của cô. NgườLi này và gã thanh niên tuấOdn tú kia chắzryc chắAYNn có quan hđAYNó, cô gái cứNU bám sát lấEy gã thanh niên bên cạVsnh, vẻ mt khá căng thng nhưng không đOdến nỗi kinh hãi như gã thanh niên kia.

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi