Trang chủ / Kiếm Hiệp / Thiên Hạ Kiêu Hùng / Chương 35 : Buổi tối đến nhà họ Phong

Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 35 : Buổi tối đến nhà họ Phong
Thiên HạHvJ Kiêu Hùng
Tác giảUR: Cao Nguyt

Quyểgkn 1: Dương gia hữEmu nam sơ trưởng thành
Chương 35: Buổi tối đAusến nhà họ Phong

Nhóm dịAusch Quan TrườvUng
Nguồn: metruyen


Dương Tố mới va đIi, NữZaKu NữwIu lin chạSDy vào phòng. Cô bé cũng chẳng đSDể ý đvGcến việc mang cháo cho Nguyên Khánh nữa mà vội vàng hỏi hắn:
- Nguyên Khánh ca ca phảzzgi xuấdt chinh sao?

Nguyên Khánh gõ lên đuPầu cô bé một cái:
- Đã ở ngoài nghe trộm, làm sao lại nghe không rõ chứ?

- Muội nghe rõ rồi nhưng vẫn cảm thấy ca ca...

- Đừng nghĩ bậy. Mau bưng cháo lên cho ca đjrSi. Ca thấy đsTói rồi!

NữHvJu NữhjDu bấUcEt đsKfqc dĩhjD, đwIi ra ngoài bưng cháo lên. Nguyên Khánh lạAusi chm rãi nghiêng ngườSDi nằGJQm xuống. HắhjDn thở dài một tiếng. Sư phụ đEmã từng nói với hắn, Bách Chiến Công nếu muốn đJIwột phá thì phải đXai đvGcánh thực chiến. Mà sức mạnh của hắn hai năm nay dường như đRình trệ, không tiến thêm đlRược chút nào. Điều này khiến cho hắn lòng như lửa đPốt. Khó khăn lắm mới có đmược cơ hội xuất chinh Đột Quyết như hôm nay thế mà lại bị ông nội quả quyết từ chối. Điều này khiến hắn trong lòng buồn vô cùng.

Lúc này đlRầu hắn gối lên một vật cứng. Sờ vào thì hóa ra là miếng ngọc bội Dương Kiên đgwhưa cho. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ. Miếng ngọc bội đigfó là một miếng ngọc bích, trong suốt mượt mà, ánh sáng màu xanh biếc, không chút tì vết, là một miếng ngọc đaẹp hàng cao cấp, đsKược treo bởi một sợi dây kim tuyến dệt.

Mặt trước của miếng ngọc bội đsTược khắc rồng còn mặt sau khắc phượng. Nhìn rất sống đwIộng. Miếng ngọc bội này là ngọc bội long phượng. Phía dưới con rồng có khắc chữ “Ngự” thể hiện là vật Hoàng đgwhế dùng. Nguyên Khánh nhanh chóng tính đXaược trị giá bản thân miếng ngọc bội này phảvUi đotến mấy trăm đIồng. Nhưng vấn đPAHề là đwIây là vật của Hoàng đdế thì cửa hàng nào dám mua cơ chứ?


- Nguyên Khánh ca ca, cháo đrNến đXaây. Nóng quá!

NữsTu NữsKu bưng một tô cháo, chm rãi đsTi đZaKến. Cô lấy quá nhiều, cháo nóng khiến cô bỏng sắp phát khóc. Nguyên Khánh vội vàng ngồi dy cườigfi nói:
- Nữu Nữu ngốc à, sao không lấy ít thôi chứ?

- Ca ca đuPừng lo. Mau đkvkỡ giúp muội đJIwi!
Cuối cùng nóng quá khiến cô bé hét lên.
truyn cp nht nhanh nhấJIwt tạIi tung hoanh chấAusm com
... .

Buổi chiu, ThẩGJQm Thu Nương cuối cùng cũng về. Cô bước vào trong nhà, nhìn thấy một số đPAHồ dùng trong bếp đwPiđPược dọn dẹp từ đlRống đmổ nát. Nguyên Khánh đJIwang đUREPng ở trên một cái mẹt lớn luyện kiếm. Đây là nơi luyện kiếm của Nữu Nữu. Đứng ở bên rìa cái mẹt luyện kiếm mà không bị rơi. Thật ra phần nhiều là luyện khinh công.

NữIu Nữdu đsTjrSng ở một bên chỉUcE đHvJiểsTm kiếm pháp cho Nguyên Khánh. Nguyên Khánh chưa từng luyện kiếm. Hắn thường dùng kiếm như dùng đjrSao vậy. Nữu Nữu nhìn mà nhíu mày, dạy mãi không thay đQUlổi đaược.

- Nguyên Khánh, vết thương trên lưng con đcUuđPAHỡ chưa?
ThẩGJQm Thu Nương lo lắQUlng hỏi.

- Thím, con không sao đPAHâu ạ.
Nguyên Khánh quay đsTgwhu lạwPii cườZaKi nói. Hắn đaứng không vững, ngã xuống từ cái mẹt.

- Mẹ à, sao bây giờ mẹ mới về?
Nữu Nữu hỏi.

ThẩHvJm Thu Nương tâm trạng kích đQUlộng. Cô dang hai cánh tay ra:
- Nào, hai con lại đDowây.

Cô ôm NữXau NữPu và Nguyên Khánh vào lòng, không kìm nổi vui mừng đEmến phát khóc.
- Từ giờ trở đDowi, chúng ta không còn là nô bộc nữa. Không có ai có thể đJIwiều khiển đhjDược vận mệnh của chúng ta nữa rồi.

- Mẹ!
Nữu Nữu tuôn dòng nước mắt. Cô như một con dê con ngẩng đHvJầu lên nhìn mẹ.

- Thím, chúng ta rờXai khỏi nơi này đrNi!

Nguyên Khánh cũng ngẩfqng đlRsTu, mắt đKKo đEEsỏ.
- Con không muốn ở nơi này nữa.

ThẩwPim Thu Nương gt gt đvUjrSu, lau nước mắRt cườlRi nói:
- Nào, chúng ta đEEsi vào nhà nói chuyện.

Cô kéo hai con vào phòng, ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Nàng nói với Nguyên Khánh và Nữigfu NữJIwu:
- Va rồi Dương Huyn ĐĩURnh nói cho mẹ biết là đIang sắp xếp chỗ ở cho chúng ta, chính là cái nhà trống trước cổng, có sáu gian. Mẹ nói là cần thương lượng với các con đGJQã. Các con nói xem, chúng ta nên mua nhà mới hay là chuyển đIến nhà mới đJIwó?

- Mua nhà mới đai ạ!

Nguyên Khánh và Nữkvku NữrNu đotều đwvồng thanh. Chúng không muốn ở trong phủ nhà họ Dương. Cả Nguyên Khánh cũng thế. Hắn tuy là con cháu nhà họ Dương nhưng lại rất phản cảm với phủ nhà họ Dương. Hơn nữa mua nhà cho thím và Nữu Nữu là tâm nguyện của hắn. Nguyên Khánh nói với thái đPộ kiên quyết: xem tạGJQi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Thím à, con đvUã hỏi rồi. Nhà cũng không đmắt đKâu. Một ngôi nhà một mẫu xây dựng hoàn thành xong chỉ cần một nghìn xâu tiền, có bảy gian, còn có một cái sân rất lớn.Con thấy mua nhà lớn quá cũng chẳng có tác dụng gì. Một ngôi nhà một mẫu là đAusủ.

Kỳ tht ThẩlRm Thu Nương cũng hiểQUlu đJcược rằng các con đvUã muốn rời xa phủ nhà họ Dương, thì cũng không thể ở lại nơi này đwPiược. Dương Huyn ĐĩwPinh nói cho cô, Nguyên Khánh sắp đuZEến Quốc Tử đmi học, sẽ không còn sống ở trong phủ nữa. Như vậy thì mẹ con cô càng không thể ở trong phủ nhà họ Dương đgwhược. Cô bèn cười nói:
- Các con đwPiã nhất trí muốn mua nhà mới thì mẹ cũng không còn ý kiến gì nữa. Vừa nãy lúc đvGci về mẹ có gặp thím Lưu giúp chúng ta hỏi thăm thông tin một chút. Nhà bọn họ là trung tâm thông tin.

Va mới dứcRt lờwPii, trong sân liền truyền đKến tiếng của thím Lưu:
- Thu Nương có nhà không? Tôi có thông tin cho cô đPAHây.

ThẩSDm Thu Nương vội vàng đsKi ra ngoài:
- Thím Lưu, có thông tin về nhà rồi sao?

Thím Lưu là phụ trách trong bếp, là một bà thím rất ôn hòa, rất thích chơi với Nữu Nữu và Nguyên Khánh. Con gái của bà Lưu Phi Nhi thân nhất với Nữu Nữu.

Bà va đjrSi vào sân lin cườEEsi nói:
- Tôi va mới v hỏi Lưu Nhịwv thúc. Cũng tht là khéo. Ông ấRy có một đkvkHvJa cháu trai muốn chuyểlRn nhà đJIwến LạPc Dương, chuẩcUun bịId bán căn nhà đwIi. Ngôi nhà ấkvky cũng ở ngay phườuPng của chúng ta đuZEây, cách chỗ này hai con phố. Một căn nhà một mu tư, có sáu gian. Căn nhà đDowó năm ngoài có tu sa rồi, nhà ngói. ĐRi khái là còn khá mới. Đfqng trước và sau đsTu có sân. Đó là một căn nhà rấKKt tốt đPAHuPy.

- Vy anh ta đEEsòi bao nhiêu tin?
ThẩjrSm Thu Nương ngm nghĩEEs một chút lạAusi hỏi.

- Với ngườuZEi ngoài thì cu ta đuZEòi một ngàn sáu trăm đKồng. Nhưng đvUây là do Nhịwv thúc của anh ta giới thiu thì có thểvU rẻ hơn một chút, khoảZaKng một nghìn rưỡi đURồng.

ThẩlRm Thu Nương lin gt gt đIdPu.
- Ngày mai tôi sẽ đvUi xem, nếu thích hợp thì sẽ mua luôn.

Cô lạuZEi kéo thím Lưu ra sân rồi khẽ nói với bà:
- Tôi muốn dùng tên của Nguyên Khánh đkvkR mua. ChịKK xem có đkvkược không?

Thím Lưu lắvGcc đKKigfu.
- ChỉUcE sợ không đgwhược. Bây giờP nó mới còn nhỏ tuổi. Ít nhấJct cũng phảEmi mườgwhi tám tuổi thành đAusinh mới có thểZaK mua nhà đEEsược. Chỉigf có thểK dùng tên cô đigfJc mua thôi.

- Cái này…
ThẩvGcm Thu Nương hơi khó x. Căn nhà này là mua cho Nguyên Khánh, cô không thểUR lấPy đcRược.

Thím Lưu thăm dò nhìn Nguyên Khánh và Nữmu Nữgku đkvkang nói chuyn với nhau trong sân, đrNưa hai ngón tay ra so, khẽ cườzzgi:
- Cô cũng tht là. Hai đQUlQUla chúng nó thanh mai trúc mã lớn lên. Mai sau cô gảI Nữkvku NữPAHu cho Nguyên Khánh thì cô còn là mẹ của chúng nó. Như thế chng phảgki là giảURi quyết xong rồi sao?

ThẩUcEm Thu Nương kỳ tht sớm có ý tưởng này. ChỉhjDđfqiu cô cảJIwm thấPy dòng dõi không xứXang. Nhà họ Dương có thểK không đaồng ý. Cô thở dài đwIáp:
- Thôi cái đigfó nói sau. Ngày mai cứR đJci xem nhà đhjDã, thích hợp thì sẽ mua.

- Ôi, cô đgwhng có nghĩDow nhiu như thế làm gì. Thuyn đGJQến đXavGcu cầRu t nhiên thng đJIwến đJcó. Mai sau chúng có muốn ở bên nhau thì có ngăn cũng chng ngăn đSDược.

Thím Lưu lạEPi cao giọng cườcRi nói:
- Vy đRược rồi. Ngày mai tôi dn cô đrNi xem nhà. Sáng sớm mai tôi sẽ qua tìm cô.

- Nguyên Khánh, NữuZEu NữcRu, ta về đUcEây.

- Thím hai đQUli thong thả.

ThẩJIwm Thu Nương bước đoti về phía sân. Cô nhìn Nguyên Khánh và NữIu NữSDu một cái, trong lòng thở dài lên một tiếng. Nếu như hai đJIwứa này lớn lên là một đUcEôi thì tốt.

... .

Màn đUcEêm mới buông xuống. Nguyên Khánh đEEsến trước một ngôi nhà phườGJQng Thân Nhân. Căn nhà không lớn lắEEsm. ChỉR chiếm có ba mu đcUusTt. Nguyên Khánh đJIwi lên trước ca nhìn tấuZEm biểdn với hai chữjrS “Phong phủ”. HắuZEn cườDowi. Chính là ở đgkây. HắjrSn gõ ca, ca lin mở ra.

- Cu tìm ai?
Một nha hoàn liếc mắt hỏi dò Nguyên Khánh.

Nguyên Khánh cườsTi:
- Tôi muốn tìm lão gia. Ông ấy có nhà không?

- Hải Đường, ai đsKấy?

Một người phụ nữ trẻ đPi lên. Cô ta nhận ra Nguyên Khánh, ngẩn ra một chút:
- Là cậu!

- Cô Tám, là con. Con tìm Phong thúc.

Người phụ nữ trẻ này tên là Dương Vân. Dương Vân là con gái của em trai Dương Thận của Dương Tố. Cô xếp hạng tám trong nhà họ Dương. Nguyên Khánh là hậu bối, luôn phải gọi là cô Tám. Hai năm trước cô bị Dương Tố làm chủ gả cho Phong Đức Di, và ở với chồng ở phường Thân Nhân.

Cô quen Nguyên Khánh, không có cảm tình tốt gì với Nguyên Khánh, cũng không căm giận hắn. Chỉ là hơi xem thường hắn. Hơn nữa cô ta bây giờ là phu nhân của quan, ít nhiều cũng có chút khoe mẽ.

- Cậu tìm Phong lang làm gì?
Cô ta không vui lắm. Người nhà cô ta đURang ăn cơm. Trong lúc ăn cơm mà bị quấy rầy thì tht là rất bất lịch sự.

- Bát nương, là ai đcRấy?

Phong ĐJcc Di cũng đEPi đEmến sân. Bây giờP ông ta không còn là phụ tá của Dương Tố nữGJQa. Năm ngoái ông ta đSDược Dương Tố tiến c lên làm quan. Hin tạvGci ông ta đwIang là xá nhân nội s. ChứUcEc quan không cao, chỉm là lục phẩcUum. Nhưng ông ta có quyn nghĩot chỉcR. Đó là một vịR trí vô cùng trọng yếu.

MắKt của ông ta không tốt, đGJQi lên phía trước nhìn bỗng nhiên nhn ra Nguyên Khánh, vẻ mt lp tứKc tươi cườIi.
- Hóa ra là Nguyên Khánh. Mau vào đPi. Vào đlRi. Ôi, sao cháu đZaKến mà không nói gì cảsK. Ta chng chuẩmn bịuZE gì cảGJQ.

Nguyên Khánh chắuZEp tay cườJci nói:
- Đã quấy rầy Phong thúc rồi. Cháu đdến là muốn mượn Phong thúc một tấvGcm bảSDn đJcĐột Quyết. Phong thúc chắRc là có chứEP?

- Cháu mượn bảcRn đvGcĐột Quyết làm gì? Ta đhjDương nhiên là có, nhưng cháu phảRi vào cùng ăn cơm trước đigfã.

- Phong thúc, cháu ăn cơm rồi mới đzzgến mà.

- Vy đsKược rồi. Thế vào thư phòng ngồi đKKợi ta. Ta sẽ đIến ngay.

Phong ĐEmc Di vội vàng mờwPii Nguyên Khánh vào thư phòng. Ông ta vội vàng quay lạHvJi ăn nốt mấEPy miếng cơm rồi bỏ bát đrNó đwIi luôn. Vợ ông ta nắvUm lấcRy tay áo ông ta , không vui nói:
- Huynh đXa của ông đvGcến cũng không thấvGcy ông nhit tình như thế này. Nó chỉEP là con của vợ kế của vãn bối. Ông quan tâm đEPến nó nhiu thế đvGcuP làm gì?


- Bà này tht ngốc!

Phong ĐuZEc Di kéo vợ sang một bên, cắRn răng thấJcp giọng nói:
- ChỉR có tôi biết thôi. ĐPa bé này mai sau sẽ là chủ của nhà họ Dương đAusRy. Bây giờwPi mà không biết đlRdu tư tốt thì sao đQUlược?

Cô Tám bỗng dưng trng mắQUlt lên:
- Cu ta á? Làm sao có khảigf năng đuPó chứgk?

- Bà cứK nghe tôi đJIwi, không sai đDowâu. NhịP thúc đSDã mấkvkt mấAusy vạSDn xâu tin vì nó rồi đEPJIwy. Suy nghĩJIw của ông ta làm sao giấmu đigfược tôi.

Phong ĐHvJc Di lạuPi véo mông vợ một cái rồi cườgwhi ha hảAus.
- Buổi tối tôi sẽ nói rõ hơn với bà.

- Ông quỷ này!

 • Gửi lúc 19:07 Ngày 01/06/2014

  svn.tien@fb

  Chương 734, 735 dek bik là của truyện nào gắn vào làm giả truyện THKH kìa, ad coi lại đê :p

 • Gửi lúc 0:01 Ngày 04/10/2013

  anh.h.nguyen.332@fb

  Thiên Hạ Kiêu Hùng - Quyển 1 - Chương 281 bị lỗi , tự chuyển sang truyện Thiên Tài Tướng Sư , đề nghị quan tâm và sữa lỗi .

  • Gửi lúc 0:03 Ngày 04/10/2013

   anh.h.nguyen.332@fb

   nhầm Thiên Hạ Kiêu Hùng - Quyển 1 - Chương 42

 • Gửi lúc 21:38 Ngày 31/08/2013

  lydominhhung

  Ad có thể để chức năng tìm chương như lúc đầu dc ko ? Như giờ thì hơi bất tiện... hoặc có thể tìm trực tiếp trên phần adress càng tiện

 • Gửi lúc 22:21 Ngày 15/07/2013

  farmyou

  sao chương mới ra lâu thế admin

 • Gửi lúc 21:22 Ngày 05/03/2013

  hessy007

  admin ơi sao ra chương chậm thế.