Trang chủ / Kiếm Hiệp / Thiên Hạ Kiêu Hùng / Chương 35 : Buổi tối đến nhà họ Phong

Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 35 : Buổi tối đến nhà họ Phong
Thiên HạzZD Kiêu Hùng truyn copy t tunghoanh.com
Tác giảXg: Cao Nguyt

Quyểmhn 1: Dương gia hữnFu nam sơ trưởng thành
Chương 35: Buổi tối đXến nhà họ Phong

Nhóm dịAiMch Quan TrườEmAng
Nguồn: metruyen


Dương Tố mới va đVVi, NữMQTu Nữgu lin chạhy vào phòng. Cô bé cũng chẳng đMể ý đXến việc mang cháo cho Nguyên Khánh nữa mà vội vàng hỏi hắn:
- Nguyên Khánh ca ca phảhMi xuấDct chinh sao?

Nguyên Khánh gõ lên đWmầu cô bé một cái:
- Đã ở ngoài nghe trộm, làm sao lại nghe không rõ chứ?

- Muội nghe rõ rồi nhưng vẫn cảm thấy ca ca...

- Đừng nghĩ bậy. Mau bưng cháo lên cho ca đMi. Ca thấy đwFói rồi!

NữVu NữQtu bấGt đTKcTAc dĩAX, đWsEi ra ngoài bưng cháo lên. Nguyên Khánh lạlVii chm rãi nghiêng ngườDci nằlVim xuống. HắzZDn thở dài một tiếng. Sư phụ đfisã từng nói với hắn, Bách Chiến Công nếu muốn đXột phá thì phải đQjXi đVVánh thực chiến. Mà sức mạnh của hắn hai năm nay dường như điAình trệ, không tiến thêm đVVược chút nào. Điều này khiến cho hắn lòng như lửa đQnwốt. Khó khăn lắm mới có đWược cơ hội xuất chinh Đột Quyết như hôm nay thế mà lại bị ông nội quả quyết từ chối. Điều này khiến hắn trong lòng buồn vô cùng.

Lúc này đnFầu hắn gối lên một vật cứng. Sờ vào thì hóa ra là miếng ngọc bội Dương Kiên đgưa cho. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ. Miếng ngọc bội đMó là một miếng ngọc bích, trong suốt mượt mà, ánh sáng màu xanh biếc, không chút tì vết, là một miếng ngọc đQnwẹp hàng cao cấp, đBYQược treo bởi một sợi dây kim tuyến dệt.

Mặt trước của miếng ngọc bội đMQTược khắc rồng còn mặt sau khắc phượng. Nhìn rất sống đzZDộng. Miếng ngọc bội này là ngọc bội long phượng. Phía dưới con rồng có khắc chữ “Ngự” thể hiện là vật Hoàng đBYQế dùng. Nguyên Khánh nhanh chóng tính đKược trị giá bản thân miếng ngọc bội này phảMi đQjXến mấy trăm đSeồng. Nhưng vấn đAề là đhây là vật của Hoàng đhMế thì cửa hàng nào dám mua cơ chứ?


- Nguyên Khánh ca ca, cháo đWến đZdây. Nóng quá!

NữTKu NữQtu bưng một tô cháo, chm rãi đGi đAến. Cô lấy quá nhiều, cháo nóng khiến cô bỏng sắp phát khóc. Nguyên Khánh vội vàng ngồi dy cườccci nói:
- Nữu Nữu ngốc à, sao không lấy ít thôi chứ?

- Ca ca đilCừng lo. Mau đGỡ giúp muội đCZii!
Cuối cùng nóng quá khiến cô bé hét lên.

... .

Buổi chiu, Thẩhm Thu Nương cuối cùng cũng về. Cô bước vào trong nhà, nhìn thấy một số đZfZồ dùng trong bếp đsWhđtAược dọn dẹp từ đlViống đjKổ nát. Nguyên Khánh đBYQang đAGng ở trên một cái mẹt lớn luyện kiếm. Đây là nơi luyện kiếm của Nữu Nữu. Đứng ở bên rìa cái mẹt luyện kiếm mà không bị rơi. Thật ra phần nhiều là luyện khinh công. đWsEọc truyn mới nhấXt tạXgi tung hoanh . com

NữMu NữiGu đAKng ở một bên chỉiA đVViểWsEm kiếm pháp cho Nguyên Khánh. Nguyên Khánh chưa từng luyện kiếm. Hắn thường dùng kiếm như dùng đWao vậy. Nữu Nữu nhìn mà nhíu mày, dạy mãi không thay đsWhổi đsWhược.

- Nguyên Khánh, vết thương trên lưng con đCZiđQtỡ chưa?
ThẩAXm Thu Nương lo lắhng hỏi.

- Thím, con không sao đMâu ạ.
Nguyên Khánh quay đGiGu lạWmi cườdi nói. Hắn đMứng không vững, ngã xuống từ cái mẹt.

- Mẹ à, sao bây giờ mẹ mới về?
Nữu Nữu hỏi.

ThẩXgm Thu Nương tâm trạng kích đZdộng. Cô dang hai cánh tay ra:
- Nào, hai con lại đAây.

Cô ôm NữEmAu NữlViu và Nguyên Khánh vào lòng, không kìm nổi vui mừng đYSWến phát khóc.
- Từ giờ trở đfisi, chúng ta không còn là nô bộc nữa. Không có ai có thể đcTAiều khiển đsWhược vận mệnh của chúng ta nữa rồi.

- Mẹ!
Nữu Nữu tuôn dòng nước mắt. Cô như một con dê con ngẩng đtAầu lên nhìn mẹ.

- Thím, chúng ta rờQti khỏi nơi này đAiMi!

Nguyên Khánh cũng ngẩQtng đXglViu, mắt điAo đWsEỏ.
- Con không muốn ở nơi này nữa.

ThẩWmm Thu Nương gt gt đWsEZfZu, lau nước mắTBzt cườmhi nói:
- Nào, chúng ta đZfZi vào nhà nói chuyện.

Cô kéo hai con vào phòng, ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Nàng nói với Nguyên Khánh và NữKu NữnFu:
- Va rồi Dương Huyn ĐĩzZDnh nói cho mẹ biết là đEmAang sắp xếp chỗ ở cho chúng ta, chính là cái nhà trống trước cổng, có sáu gian. Mẹ nói là cần thương lượng với các con đYSWã. Các con nói xem, chúng ta nên mua nhà mới hay là chuyển đsQWến nhà mới đAó?

- Mua nhà mới đGi ạ!

Nguyên Khánh và NữTBzu NữWmu đWều đAiMồng thanh. Chúng không muốn ở trong phủ nhà họ Dương. Cả Nguyên Khánh cũng thế. Hắn tuy là con cháu nhà họ Dương nhưng lại rất phản cảm với phủ nhà họ Dương. Hơn nữa mua nhà cho thím và Nữu Nữu là tâm nguyện của hắn. Nguyên Khánh nói với thái đVVộ kiên quyết:
- Thím à, con đTBzã hỏi rồi. Nhà cũng không đBYQắt đZaâu. Một ngôi nhà một mẫu xây dựng hoàn thành xong chỉ cần một nghìn xâu tiền, có bảy gian, còn có một cái sân rất lớn.Con thấy mua nhà lớn quá cũng chẳng có tác dụng gì. Một ngôi nhà một mẫu là điGủ.

Kỳ tht ThẩTKm Thu Nương cũng hiểQjXu đQnwược rằng các con đtAã muốn rời xa phủ nhà họ Dương, thì cũng không thể ở lại nơi này đGược. Dương Huyn ĐĩsWhnh nói cho cô, Nguyên Khánh sắp đlViến Quốc Tử đWi học, sẽ không còn sống ở trong phủ nữa. Như vậy thì mẹ con cô càng không thể ở trong phủ nhà họ Dương đMược. Cô bèn cười nói:
- Các con đDcã nhất trí muốn mua nhà mới thì mẹ cũng không còn ý kiến gì nữa. Vừa nãy lúc điAi về mẹ có gặp thím Lưu giúp chúng ta hỏi thăm thông tin một chút. Nhà bọn họ là trung tâm thông tin.

Va mới dứXt lờigti, trong sân liền truyền đMQTến tiếng của thím Lưu:
- Thu Nương có nhà không? Tôi có thông tin cho cô đAây.

ThẩtAm Thu Nương vội vàng đWi ra ngoài:
- Thím Lưu, có thông tin về nhà rồi sao?

Thím Lưu là phụ trách trong bếp, là một bà thím rất ôn hòa, rất thích chơi với Nữu Nữu và Nguyên Khánh. Con gái của bà Lưu Phi Nhi thân nhất với Nữu Nữu.

Bà va đwFi vào sân lin cườMi nói:
- Tôi va mới v hỏi Lưu NhịDc thúc. Cũng tht là khéo. Ông ấCZiy có một đVVjKa cháu trai muốn chuyểSWn nhà đGến LạYSWc Dương, chuẩSen bịA bán căn nhà đVi. Ngôi nhà ấhy cũng ở ngay phườAng của chúng ta đlViây, cách chỗ này hai con phố. Một căn nhà một mu tư, có sáu gian. Căn nhà đhó năm ngoài có tu sa rồi, nhà ngói. ĐVVi khái là còn khá mới. ĐhMng trước và sau đZau có sân. Đó là một căn nhà rấcTAt tốt đVVnFy.

- Vy anh ta đBYQòi bao nhiêu tin?
ThẩiGm Thu Nương ngm nghĩSe một chút lạsQWi hỏi.

- Với ngườdi ngoài thì cu ta đgIòi một ngàn sáu trăm đAXồng. Nhưng đilCây là do NhịsWh thúc của anh ta giới thiu thì có thểiG rẻ hơn một chút, khoảTBzng một nghìn rưỡi đAồng.

ThẩZfZm Thu Nương lin gt gt đilCQtu.
- Ngày mai tôi sẽ đZfZi xem, nếu thích hợp thì sẽ mua luôn.

Cô lạjKi kéo thím Lưu ra sân rồi khẽ nói với bà:
- Tôi muốn dùng tên của Nguyên Khánh đDciG mua. ChịAX xem có đilCược không?

Thím Lưu lắCZic đBYQEmAu.
- ChỉSW sợ không đSeược. Bây giờd nó mới còn nhỏ tuổi. Ít nhấZat cũng phảGi mườtAi tám tuổi thành đigtinh mới có thểiA mua nhà đwFược. ChỉZa có thểTBz dùng tên cô đnFiG mua thôi.

- Cái này…
ThẩwFm Thu Nương hơi khó x. Căn nhà này là mua cho Nguyên Khánh, cô không thểlVi lấsWhy đnFược.

Thím Lưu thăm dò nhìn Nguyên Khánh và NữEmAu Nữdu đSeang nói chuyn với nhau trong sân, đQjXưa hai ngón tay ra so, khẽ cườtAi:
- Cô cũng tht là. Hai điAXga chúng nó thanh mai trúc mã lớn lên. Mai sau cô gảDc NữWmu NữZfZu cho Nguyên Khánh thì cô còn là mẹ của chúng nó. Như thế chng phảhMi là giảnFi quyết xong rồi sao?

ThẩGm Thu Nương kỳ tht sớm có ý tưởng này. ChỉtAđZdiu cô cảfism thấKy dòng dõi không xứVVng. Nhà họ Dương có thểnF không đTKồng ý. Cô thở dài đjKáp:
- Thôi cái đdó nói sau. Ngày mai cứiG đXi xem nhà điGã, thích hợp thì sẽ mua.

- Ôi, cô đEmAng có nghĩEmA nhiu như thế làm gì. Thuyn đhến điGsWhu cầiAu t nhiên thng đcTAến đjKó. Mai sau chúng có muốn ở bên nhau thì có ngăn cũng chng ngăn đAiMược.

Thím Lưu lạQjXi cao giọng cườhMi nói:
- Vy đXgược rồi. Ngày mai tôi dn cô đVi xem nhà. Sáng sớm mai tôi sẽ qua tìm cô.

- Nguyên Khánh, NữSeu NữCZiu, ta về đVVây.

- Thím hai đZfZi thong thả.

Thẩmhm Thu Nương bước đQti về phía sân. Cô nhìn Nguyên Khánh và NữiAu NữQjXu một cái, trong lòng thở dài lên một tiếng. Nếu như hai đVVứa này lớn lên là một đCZiôi thì tốt.

... .

Màn đYSWêm mới buông xuống. Nguyên Khánh đZaến trước một ngôi nhà phườiGng Thân Nhân. Căn nhà không lớn lắwFm. ChỉW chiếm có ba mu đgIVVt. Nguyên Khánh đSWi lên trước ca nhìn tấlVim biểMn với hai chữZfZ “Phong phủ”. HắhMn cườgIi. Chính là ở điAây. HắiGn gõ ca, ca lin mở ra.

- Cu tìm ai?
Một nha hoàn liếc mắt hỏi dò Nguyên Khánh.

Nguyên Khánh cườZfZi:
- Tôi muốn tìm lão gia. Ông ấy có nhà không?

- Hải Đường, ai đlViấy?

Một người phụ nữ trẻ đnFi lên. Cô ta nhận ra Nguyên Khánh, ngẩn ra một chút:
- Là cậu!

- Cô Tám, là con. Con tìm Phong thúc.

Người phụ nữ trẻ này tên là Dương Vân. Dương Vân là con gái của em trai Dương Thận của Dương Tố. Cô xếp hạng tám trong nhà họ Dương. Nguyên Khánh là hậu bối, luôn phải gọi là cô Tám. Hai năm trước cô bị Dương Tố làm chủ gả cho Phong Đức Di, và ở với chồng ở phường Thân Nhân.

Cô quen Nguyên Khánh, không có cảm tình tốt gì với Nguyên Khánh, cũng không căm giận hắn. Chỉ là hơi xem thường hắn. Hơn nữa cô ta bây giờ là phu nhân của quan, ít nhiều cũng có chút khoe mẽ.

- Cậu tìm Phong lang làm gì?
Cô ta không vui lắm. Người nhà cô ta đdang ăn cơm. Trong lúc ăn cơm mà bị quấy rầy thì tht là rất bất lịch sự.

- Bát nương, là ai đSWấy?

Phong Đhc Di cũng đhi đQjXến sân. Bây giờSW ông ta không còn là phụ tá của Dương Tố nữAXa. Năm ngoái ông ta điAược Dương Tố tiến c lên làm quan. Hin tạjKi ông ta đilCang là xá nhân nội s. ChứzZDc quan không cao, chỉAX là lục phẩsWhm. Nhưng ông ta có quyn nghĩnF chỉilC. Đó là một vịnF trí vô cùng trọng yếu.

MắXt của ông ta không tốt, đZdi lên phía trước nhìn bỗng nhiên nhn ra Nguyên Khánh, vẻ mt lp tứEmAc tươi cườhi.
- Hóa ra là Nguyên Khánh. Mau vào đWmi. Vào đsQWi. Ôi, sao cháu đEmAến mà không nói gì cảmh. Ta chng chuẩjKn bịZfZ gì cảBYQ.

Nguyên Khánh chắWmp tay cườEmAi nói:
- Đã quấy rầy Phong thúc rồi. Cháu đKến là muốn mượn Phong thúc một tấiGm bảigtn đgĐột Quyết. Phong thúc chắhMc là có chứAiM?

- Cháu mượn bảXgn đmhĐột Quyết làm gì? Ta đYSWương nhiên là có, nhưng cháu phảgi vào cùng ăn cơm trước đgIã.

- Phong thúc, cháu ăn cơm rồi mới đsWhến mà.

- Vy đlViược rồi. Thế vào thư phòng ngồi đsWhợi ta. Ta sẽ đhMến ngay.

Phong Đfisc Di vội vàng mờWsEi Nguyên Khánh vào thư phòng. Ông ta vội vàng quay lạXi ăn nốt mấSWy miếng cơm rồi bỏ bát đMQTó đtAi luôn. Vợ ông ta nắKm lấjKy tay áo ông ta , không vui nói:
- Huynh điG của ông đhMến cũng không thấVVy ông nhit tình như thế này. Nó chỉSe là con của vợ kế của vãn bối. Ông quan tâm đQtến nó nhiu thế đAXwF làm gì?


- Bà này tht ngốc!

Phong ĐcTAc Di kéo vợ sang một bên, cắlVin răng thấWmp giọng nói:
- Chỉccc có tôi biết thôi. ĐVa bé này mai sau sẽ là chủ của nhà họ Dương đKmhy. Bây giờWsE mà không biết đZdKu tư tốt thì sao đtAược?

Cô Tám bỗng dưng trng mắcTAt lên:
- Cu ta á? Làm sao có khảWm năng đVó chứmh?

- Bà cứBYQ nghe tôi đnFi, không sai đWâu. NhịG thúc đXã mấDct mấWmy vạlVin xâu tin vì nó rồi đQjXsWhy. Suy nghĩDc của ông ta làm sao giấSWu đQnwược tôi.

Phong ĐjKc Di lạsWhi véo mông vợ một cái rồi cườZai ha hảfis.
- Buổi tối tôi sẽ nói rõ hơn với bà.

- Ông quỷ này!

 • Gửi lúc 19:07 Ngày 01/06/2014

  svn.tien@fb

  Chương 734, 735 dek bik là của truyện nào gắn vào làm giả truyện THKH kìa, ad coi lại đê :p

 • Gửi lúc 0:01 Ngày 04/10/2013

  anh.h.nguyen.332@fb

  Thiên Hạ Kiêu Hùng - Quyển 1 - Chương 281 bị lỗi , tự chuyển sang truyện Thiên Tài Tướng Sư , đề nghị quan tâm và sữa lỗi .

  • Gửi lúc 0:03 Ngày 04/10/2013

   anh.h.nguyen.332@fb

   nhầm Thiên Hạ Kiêu Hùng - Quyển 1 - Chương 42

 • Gửi lúc 21:38 Ngày 31/08/2013

  lydominhhung

  Ad có thể để chức năng tìm chương như lúc đầu dc ko ? Như giờ thì hơi bất tiện... hoặc có thể tìm trực tiếp trên phần adress càng tiện

 • Gửi lúc 22:21 Ngày 15/07/2013

  farmyou

  sao chương mới ra lâu thế admin

 • Gửi lúc 21:22 Ngày 05/03/2013

  hessy007

  admin ơi sao ra chương chậm thế.