Trang chủ / Đô Thị / Thần Y Thánh Thủ / Chương 455 : Hồ sơ bệnh án.

Thần Y Thánh Thủ

Chương 455 : Hồ sơ bệnh án.

Thần Y Thánh Thủ    
Tác giảZnG: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 455: Hồ sơ bnh án.

Nguồn dịxch: Dịch giả: manhhungc600 -
Sưu tầGxm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: niepo


<< BOOM cảUpm ơn bạGPZn "huybohoho35" đAAIã ủng hộ truyn t chương 430-500 >>    M Tuyết, Khúc M Lan cũng đxu khen ngợi.

    Đến Long Phong nãy giờTA không nói chuyn, không nhịdxTn đtược cũng gt đGPZYu, nhà hàng này quy mô không lớn, nhưng hương vịYvF món ăn ở đYây thc s không tồi.

    Cổ Phương mở hai chai rượu, anh ta không biết tình hình của Trương Dương là gì, cũng không dám hỏi nhiu.

    Hai chai rượu, bốn ngườGPZi đTAàn ông bọn họ uống, bình quân mỗi ngườYLi na chai, đuYoối với mấxy ngườdxTi tu lượng đuYou rấZQst cao như bọn họ mà nói, na chai rượu chỉGx là khai vịdxT.

    Va mở bình rượu, Trương Dương lạgVgi với tay lấoniy chén rượu trong tay Cổ Phương.

    Trước ánh mắaXt kinh ngạDtc của Cổ Phương, Trương Dương rót một chén đNfZYvFy tràn, t mình nâng chén lên.

    - Hai ngày nay đIaAã làm mọi ngườai lo lắGPZng, là tôi không tốt, thc ra lầfuNn này tôi đstến đPhDây chủ yếu là muốn giảiIi tỏa một mối nghi ngờdxT trong lòng, mườsZGi năm trước, tôi và mẹ tôi sống ở đrYây, tuy nhiên năm đvsó mẹ tôi đmkột ngột qua đsZGaXi, mườNYmi năm nay, tôi luôn không biết đIaAược nguyên nhân thc s cái chết của bà ấGxy, lầYLn này đYến đuYoây chính là muốn tìm ra nguyên nhân này.

    Nói xong, Trương Dương uống hết chén rượu.

    Lúc này, Trương Dương đxã hiểvsu rõ. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    LầAAIn này đfuNến, tuy là vic cá nhân của hắUpn nhưng hắAAIn không thểnY đxZnG mọi ngườVAsi lo lắZQsng cho hắstn, mục đYích đhến đzQây cũng không có gì phảAai che giấtu, nói sớm một chút cũng tốt.

    Huống hồ, sau đhây hắnYn cũng cầFCn có s giúp đYỡ của mọi ngườghi, vy càng nên nói ra nguyên nhân.

    Trương Dương uống rượu xong, đNfZám Cổ Phương bọn họ lạYi đGxu nhìn nhau.

    Vy là bọn họ đZQsã biết mục đmkích lầiIn này Trương Dương đTAến đNYmây, lúc này bọn họ cũng đfuNu hiểsZGu, hôm qua vì sao Trương Dương lạhi nói tuổi thơ của hắZjdn kết thúc ở đnYây, và vì sao lạzQi có biểFCu hin buồn chán như vy.

    MườAzri năm trước, Trương Dương tuổi vn còn nhỏ, lạdxTi mấFCt đmki người mẹ, mồ côi mẹ đfuNối với một đoniZjda trẻ mà nói, chắCCNc chắIaAn là một cú sốc rấtt đGPZau.

    - Trương Dương, cậu yên tâm, thứdxT cậu muốn tìm chúng tôi cũng sẽ giúp, lầnXn này đDtến đUpây nhấVAst đNfZanh có thểX khiến cậu đghược như ý!

    Cổ Phương là ngườdxTi đFCXu tiên phảVAsn ứnXng, anh ta cũng rót đGxghy chén rượu của mình, sau đYvFó một hơi uống hết.

    Ngay sau đMFó Lý VĩY cũng rót đvsty chén rượu, Long Phong nhìn bọn họ, cũng rót rượu vào đYLrYy chén, chỉAzr là y chng nói gì mà uống cạn luôn.

    Chén rượu ở đZnGây không nhỏ, một chén hơn ba lượng, cứoni như vy một chén, hai chai rượu đZjdã vơi hơn một na, Cổ Phương vốn đYLXnh gọi thêm một chai, kết quảDt đaã bịUp Trương Dương t chối.

    Buổi chiu còn có vic, không nên uống nhiu rượu như vy, muốn uống thì buổi tối tiếp tục, dù sao mấhy ngày này bọn họ đsZGu ở đYLây cảY.

    Đã nói ra tâm s, cảaXm xúc của Trương Dương cũng đPhDã tốt lên rấFCt nhiu.

    Lúc trước hắxn nghĩsZG, tìm bảaXn ghi chép nhp vin và lịfuNch s bnh án của mẹ hắxn ở bnh vin, Trương Dương lúc đYvFó trí nhớ trống rỗng, không biết mẹ hắn có đZQsi vin hay không, cứZjd cho là có, cũng không biết đmkã vào bnh vin nào.

    Vic này cầdxTn tìm tng bnh vin một, An Đin không lớn, nhưng bnh vin cũng không ít, nhiu bnh vin như vy một ngườYi tìm nhấat đQDtnh phảghi cầQqn rấGxt nhiu thờzQi gian, Trương Dương không muốn lãng phí thờghi gian.

    Bây giờMF bọn họ đZQsông ngườzQi như vy, hoàn toàn có thểMF chia ra đaXi tìm.

    6 ngườzQi, có thểh phân thành 3 tổ, như thế chng khác nào nâng hiu quảdxT tìm kiếm lên gấUpp 3 lầxn, cho dù có tìm đYLược hố sơ bênh án hay không, cũng đYu có thểdxT giúp Trương Dương tiết kim đQược không ít thờonii gian.

    Ăn cơm trưa xong, sáu ngườMFi lin chia nhau ra.

    Trương Dương và M Tuyết một tổ, bọn họ đXến bnh vin bên cạgVgnh ngõ Phúc Thọ, nơi đVAsó cách nhà gầZnGn nhấrYt, nếu phát bnh nằhm vin thì khảQ năng lớn nhấnXt là bnh vin gầnXn nhấmkt.

    Cổ Phương và Long Phong một tổ, bọn họ đghi tìm ở bnh vin lớn nhấstt thành phố.

    Bnh vin lớn thì năng lc càng lớn, nếu mẹ Trương Dương thc s bịZjd trúng điIộc, có thểh bnh vin nhỏ không chữta đzQược, tính khảYL thi của bnh vin lớn kiểQqu này cũng cao hơn một chút, đMFCCN Cổ Phương bọn họ đYi bệnh vin lớn đYiu tra, Trương Dương không cầzQn phảYvFi chạAay sang đAzrXy nữmka.

    Lưu V và Khúc M Lan một tổ, hai ngườZnGi đgVgi đoniến bnh vin đXông y.

    Mẹ của Trương Dương làm vic ở Vin nghiên cứAau Đông y, nghiên cứAAIu dược tính của thuốc đAaông y, tuy nhiên bảfuNn thân cũng có trình đYđAAIông y nhấUpt đfuNghnh, bằoning không bà đGPZã không t chế thuốc đTAAzr uống.

    Khi Trương Dương lên đIaAvsi học chọn Vin Y học, thc ra cũng là chịFCu ảAAInh hưởng của mẹ hắNfZn.

    Nếu mẹ hiểoniu v đaXông y, cũng có khảst năng bà đjUMi bnh vin đQqông y, bnh vin đaXông y hơi xa một chút, Lý VĩMF đxWã tng sống ở An Đin, rấht quen thuộc nơi đZQsây, đZQsY anh ta đFCi là phù hợp nhấjUMt.

    Phân tổ xong, bọn họ lp tứAzrc chia nhau ra hành đCCNộng.

    Chiếc Cherokee điINfZ cho Lý V bọn họ, Trương Dương lái chiếc xe ford, Cổ Phương thì bắstt taxi, nơi bọn họ đghi gầzQn nhấstt, đAai xe taxi là đYLược.

    CạYnh ngõ Phúc Thọ có hai bnh vin hơi lớn một chút, một cái là Bnh vin nhân dân số 4, còn một cái là Bnh vin Nhi An Đin.

    NghĩAAI một lúc, Trương Dương quyết đZjdanh đtến bnh vin Nhân dân số 4 trước, bnh vin Nhi đQiu trịnY bnh cho trẻ em là phần nhiều, nếu mẹ hắn thc s đnXi vin, khảq năng đYvFi bnh vin nhi là rấIaAt thấPhDp.

    Bnh vin nhân dân số 4 An Đin không phảiIi lớn, quy cách là một bnh vin cấsZGp huyn, nhỏ hơn nhiu sơ với Tam vin TrườYng Kinh.

    Ở bnh vin, Trương Dương trc tiếp đzQi tìm vin trưởng.

    HắuYon kểCCN cho vin trưởng nghe câu chuyn, lạQqi tng một đGxống l vt xa hoa, vin trưởng nhanh chóng đaáp ứAzrng thỉIaAnh cầYu của hắgVgn, còn cho ngườsZGi giúp hắhn kiểxm tra tấstt cảt hồ sơ của mườNfZi năm trước.

    Sở dĩGx vin trưởng đYáp ứnXng là vì câu chuyn cảQqm đtộng của Trương Dương haylà vì nhữghng l vt này thc s không tồi thì cũng không thểnY nào biết đGxược.

    Cho dù nói thế nào, có thểuYo đNfZtt đPhDược mục đxích là đAaược, có ngườAzri giúp đjUMỡ cũng tốt hơn nhiu.

    Bnh vin không lớn, hồ sơ cũng không nhiu lắAam, chỉdxTđstiu hồ sơ của mườZQsi năm trước có chút mốc meo, cầYLn phảAzri cẩNfZn thn lt xem.

    Trương Dương muốn tìm chỉNYm là bảvsn ghi chép của mẹ hắn, chỉZnG cầAAIn tên không đdxTúng là có thểAAI đhYL toàn bộ sang một bên, cứgh như vy tốc đnYđXúng là nhanh hơn rấxWt nhiu.

    Hơn một tiếng sau, tấZQst cảoni hồ sơ đnYu đVAsã đZjdược xem xong một lượt, , kiểmkm tra bên trong ghi chép nhp vin, tấght cảY đnYu không có tên của mẹ hắDtn.

    Kết quảNfZ này khiến Trương Dương hơi chút thấZnGt vọng, nụ cườjUMi trên mt cũng không còn xuấzQt hin nữsta.

    - Trương Dương, đuYong lo lắGxng, chng phảPhDi vn còn bnh vin Nhi nữMFa sao, em thấVAsy bnh vin đXó cách chỗ anh ở trước kia còn gầZQsn hơn, nói không chng cô đZjdã đMFến khám ở bnh vin đYó.

    Đi ra cổng bnh vin, M Tuyết kéo tay Trương Dương,nói nhẹ nhàng.

    Trương Dương t t gt đUpQu, hắTAn biết chỉFC là M Tuyết an ủi hắn, bnh vin nhi tuy gầmkn tht, nhưng quy mô nhỏ hơn so với bnh vin số 4, nếu thc s đGxi vin, nhấAzrt đYvFTAnh sẽ chọn bnh vin càng lớn thì càng tốt.

    Huống chi hai bnh vin cũng không quá xa nhau, bnh của mẹ hắn khi đqó thc s nếu là cảhm, sốt bình thườTAng thì chọn bấQqt kỳ một nơi nào đAzrX khám cũng đrYược.

    Trong lòng nghĩYL như vy, Trương Dương vn đnYi tới bnh vin Nhi.

    Nơi này chính xác là nhỏ hơn nhiu so với bnh vin số 4, ngườonii khám bnh cũng không nhiu, phầghn lớn là nhữuYong cha, mẹ mang theo trẻ em.

    Vin trưởng của Bnh vin Nhi là một bà bác sĩ 50 tuổi, nghe câu chuyn của Trương Dương, lin đnYáp ứAAIng yêu cầYvFu của hắYn mà ngay cảX l vt cũng không cầCCNn.

    Mẹ của vin trưởng cũng bịt bnh mấPhDt t khi bà còn nhỏ, bà rấnYt thông cảstm với Trương Dương, không chỉY có như vy, bà còn giúp Trương Dương cùng tìm kiếm.

    Vin trưởng t mình giúp đgVgỡ, khiến Trương Dương trong lòng ít nhiu có chút cảQm đYộng, nhìn bnh vin nhi này rấmkt bình thườjUMng, Trương Dương lạjUMi gt điIDtu nghiền ngẫm.

    Cho dù có thểh tìm đAAIược thứdxT hắjUMn muốn ở đzQây hay không, nếu có cơ hội giúp đnYỡ bnh vin này cũng tốt, nhữnYng vic khác thì không nói, nhưng quyên góp ít tin đAzrYL họ cảQqi thin môi trườGxng cơ sở hạuYo tầaXng, Trương Dương có thểY làm đuYoược.

    Vin trưởng có thểjUM t chối món quà trịt giá mấYy nghìn t, đQTAo đZnGXc của ngườNYmi này cũng tht tốt.

    Bnh vin Nhi thc s là rấjUMt nhỏ, tấPhDt cảIaA hồ sơ của mườYvFi năm trước cũng chỉiI có một cái hòm, Trương Dương chọn ra hồ sơ của mấrYy tháng mình cầYvFn, rồi chm rãi lt tng trang tìm kiếm.

    M Tuyết cũng ở đXó lt xem, Vin trưởng thì sắXp xếp lạfuNi nhữYvFng hồ sơ họ không cầPhDn, tin thểaX cũng xem giúp họ, khi lt xem tư liu, Vin trưởng còn kểAa nhữzQng hồi ứrYc v mẹ của bà.

    - Không có!

    Chưa đYến na tiếng, M Tuyết đhã xem hết tấZjdt cảUp hồ sơ trên tay mình, có chút thấxt vọng lắQc đGPZxWu.

    Trương Dương cũng đZnGã xem xong trước cô, ở đstây cũng không có tên của mẹ hắn.

    Vic này cũng lạDti khiến Trương Dương rấIaAt thấxWt vọng, ít nhấiIt có thểiI chứzQng minh, năm đAAIó cho dù mẹ hắn có bịGx bnh hay là trúng đrYộc cũng đhu không đaến bnh vin bên cạgVgnh đfuNX đaXiu trịYvF.

    - Chàng trai, cu tên gì?

    Vin trưởng ngồi lt xem hồ sơ ở bên cạiInh đGxột nhiên hỏi.

    Bà vn đmkang cúi đZQsAzru xem một bảGPZn ghi chép, nói xong, không chờt Trương Dương trảNYm lờFCi, bà lạAAIi nói tiếp:
    - Ở đgVgây có một đstonia bé, mườQi năm trước nằdxTm vin ở đYLây, tên là Trương Dương, mườDti tuổi, ngày sinh, đhiIa chỉY gia đAaình...

    Vin trưởng nói vậy khiến Trương Dương đZjdột nhiên ngẩYng đZQsnYu lên.

    Hắan bước nhanh đPhDến bên cạjUMnh Vin trưởng, cúi đnYrYu nhìn v phía bảzQn ghi chép mà bà ta đMFã tìm ra.

    Trương Dương đYLược viết trên đxWó chính là hắtn, hắxWn của mườvsi năm trước, dù là ngày sinh hay đPhDdxTa chỉTA gia đNfZình cũng đAzru đAzrúng, ở mục tên cha, mẹ, viết rõ ràng 3 chữQq Trương Thi Hoa.

    - Đây là cháu, cháu đUpã tng ở vin này?

    Trương Dương kinh ngạxc nhìn bảNYmn ghi chép của bnh vin, thờaXi gian hắYn nằtm vin là trước khi mẹ hắstn bịfuN bnh, tuy nhiên Trương Dương chng có ấZQsn tượng gì v vic nằfuNm vin lầYn này.

    Trương Dương vắvst óc suy nghĩq, cuối cùng trong trí nhớ cũng chng tìm đoniược một chút manh mối nào.

    Thm chí trong trí nhớ của hắZjdn, căn bảAzrn là chưa tng đQến qua bnh vin này, bình thườrYng nếu có bịa bnh nhẹ thì mẹ hắIaAn cũng chữUpa cho hắnYn đYvFược, trong nhà cũng có sẵxn thuốc.

    - Trương Dương, anh không nhớ mình đnYã tng nằYm vin ở đIaAây sao?

    M Tuyết cũng lấjUMy làm lạMF nhìn Trương Dương, Trương Dương mườGPZi tuổi của mườfuNi năm trước, trí nhớ lúc mườCCNi tuổi thc s chưa đGxqy đTAủ, tuy nhiên nếu đtã ở vin mấTAy ngày thì hắNYmn sẽ nhớ.

    Dù sao một đqIaAa trẻ rấat ít khi vào vin, một lầUpn nhp vin sẽ là một vic rấFCt lớn đnXối với nó.

    Trương Dương lắIaAc đnXPhDu mù mờYvF, hắnYn thc s không tìm đNYmược một chút ký ứstc nào.

    - Cháu ở vin chúng ta tổng cộng năm ngày, kỳ lạAzr, sao không có nguyên nhân bnh, bnh s cũng không có, chỉiI có châm cứnYu.

    Vin trưởng đTAem hồ sơ này rút ra, xem cẩghn thn một chút, xem xong bà cũng có chút nghi ngờgh.

    Bình thườAzrng mà nói, bảZQsn ghi chép nằhm vin đtu sẽ ghi lại tình hình bnh trạng của bnh nhân, tình hình đhiu trịIaA..., còn phảAAIi có cảQ bnh s nữdxTa.

    Hồ sơ này chỉCCN có ghi chép nhp vin và thuốc dùng, căn bảFCn không có nhữtng cái khác, chứQng tỏ đvsã trái với quy đaCCNnh của bnh vin.

    - Thưa côô, hồ sơ này cháu có thểMF phô tô một bảYvFn đzQược không?

    Trương Dương cũng chú ý đstến nhữMFng đCCNiu khác thườFCng này, tuy nhiên hắnXn không có tâm trạfuNng nghĩoni nhữqng cái này, bảQn ghi chép nằdxTm vin của mình cũng là một manh mối, Trương Dương có cảYm giác manh mối này rấPhDt quan trọng đfuNối với hắuYon.

    - Không thành vấfuNn đY, bnh vin có máy phô tô, cháu chờoniđvsây tôi bảFCo ngườdxTi ta đZQsi phô tô cho cháu.

    Vin trưởng cườnYi đtồng ý, trong lòng bà cũng nghĩGPZ đrYến hồ sơ kỳ lạIaA này, hồ sơ đYã vi phạnYm quy đZnGAanh, bình thườAzrng nếu bà phát hin đNfZược nhấYvFt đtIaAnh phảGxi x phạonit.

    ChỉaXđrYiu mườVAsi năm trước bà vn chưa phảzQi là Vin trưởng, món nợ năm xưa bà cũng không cầNfZn phảXi đfuNi truy cứGPZu làm gì, ai biết ngườAzri phụ trách khi đYLó bây giờX có còn làm việc hay không.


 • Gửi lúc 4:27 Ngày 18/04/2014

  nam.nguyenvan.583@fb

  độ tự sướng cao vk

 • Gửi lúc 19:09 Ngày 12/12/2013

  tinhtuongdoidvs

  đã đọc rất nhiều truyện, rất nhiều, nhưng phải công nhận bộ này có tin thần tự kỷ rất cao, trước nay chưa từng gặp @@ đọc nữa trước còn đỡ, nữa sau nhiều khi có 1 chương mà có tới 4 5 câu tự sướng.......

  • Gửi lúc 19:22 Ngày 01/06/2014

   vietanh.luu.942@fb

   Ừ chuyện này nên gọi thần y thánh nổ thòi đúng hơn

 • Gửi lúc 16:53 Ngày 21/08/2013

  chipmoon

  Lâu ra chương mới quá

 • Gửi lúc 9:34 Ngày 23/07/2013

  tuyen12tin

  22222222222222

 • Gửi lúc 14:34 Ngày 22/06/2013

  Scott

  bom roi