Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh

Siêu Cấp Gia Đinh

(Mới nhất: Chương 986)

Một tà ác, âm hiểm, làm cười, hoa tâm tiểu gia đinh hỗn loạn phấn đấu sử!

Siêu cấp gia đinh sách hữu hoạt động quần (500 nhân )107079227

Tại trong từ điển của ta:

Cái bàn không phải cái bàn, thạch đầu không phải thạch đầu.

Mỹ nữ không phải mỹ nữ, Tiểu Bạch không phải Tiểu Bạch.

Ta không phải biến thái, ta chỉ là một IQ cao hái hoa đạo tặc!

Khiến chúng ta vừa hiện sáng tạo một gia đinh kỳ tích!
Năm chương mới nhất
banner