Trang chủ / Tiên Hiệp / Lăng Thiên Mộng Huyễn / Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu


    Lăng Thiên Mộng Huyn
    Tác giảKC: Mc Mộng TrầaBn
    Chương 152: Tình huống chuyểNJNn biến xấARu

    Nhóm DịFgch: Minhnguyet123
    Nguồn: Mê truyn

    - Nhanh dng tay, ta tùy ngươi trịAV liu là đKCược.
    Vương NgữU Yên thấmUy Bao BấBt Đồng vẻ mt thống khổ, không khỏi vội vàng nói.

    Nhìn biểyZu lộ của Vương NgữYAa Yên, Lâm Dt Hiên một hồi phin muộn, hắYDn là cứZu ngườCaAi a, sao giống như ép duyên quá vy? BấHnyt quá ngm lạYAai hiểNu lầhHMm lúc trước, cũng khó trách Vương NgữqyF Yên sẽ sinh ra tâm lý mâu thun đcAMối với hắqnn.

    - Đưa tay cho ta xem mạaBch thoáng một phát.
    Lâm Dt Hiên dẹp loạyUJn phin muộn trong nội tâm thoáng một phát, chm rãi hướng Vương NgữYAa Yên nói.

    Vương NgữVN Yên vốn có chút không tình nguyn, nhưng chứjnCng kiến bộ dạoBng của Bao BấBt Đồng, vn là đamoưa tay trắqnng nõn cho Lâm Dt Hiên. Lâm Dt Hiên thò tay trc tiếp sờZ nhẹ cổ tay của Vương NgữX Yên, lp tứiJc một cổ lc lượng so với trước càng mạaBnh trc tiếp lao qua, Lâm Dt Hiên trc tiếp đAVem chân khí trong ngườAKi vn chuyểKCn một lầUXn, trc tiếp t tay trái bắNvn ra, lp tứnscc đAVánh ra một cái lỗ không nhỏ trên mt đNqnt.

    CảUm giác đnsuược tình huống của Vương NgữYD Yên so với trước càng hỏng bét, trong nội tâm Lâm Dt Hiên một hồi bc bội, vốn là trịZ liu đZã vô cùng khó khăn, hin tạvi càng là khó càng thêm khó, ngay thờuqFi đamoiểARm Lâm Dt Hiên bc bội, Đoàn D lạqni đgi tới chen lờBi nói:
    - Lâm công t, nếu như Vương cô nương không muốn, ngươi cầNn gì phảnsci ép buộc?
    Vào lúc này trong nội tâm Đoàn D, Vương NgữLK Yên làm là đcAMúng, Vương NgữiJ Yên nói chính là thánh chỉiJ, hôm nay thấhHMy Lâm Dt Hiên vy mà tạvi bắUXt buộc Vương NgữZ Yên, trong nội tâm Đoàn D không khỏi có chút khó chịXu.

    - Lăn...

    Lâm Dt Hiên trc tiếp hướng v Đoàn D phn nộ quát một tiếng, Đoàn D không đBến chen vào, hắBLYn còn mc k, bây giờAK lạsXVi không biết sống chết đYDến thuyết giáo cùng Lâm Dt Hiên, tht là đnsuáng chết, nếu như không phảvi Đoàn D mang Vương NgữMX Yên đYDi, trảgi qua đmUoạiJn đqyFườHnyng này bôn tẩKCu, thì như thế nào sẽ làm chân khí trong cơ thểyZ càng thêm không khống chế đBược.

    Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên nổi gin, không khỏi sợ tới mứYDc lui lạvi mấNy bước, sau đVNó có chút khiếp đHnyHnym mà nhìn Lâm Dt Hiên, ngượng ngùng nói không ra lờqni.

    Hin tạLKi Lâm Dt Hiên muốn một chưởng bổ Đoàn D cũng đUXã có, vốn là tình huống trịiJ liu của Vương NgữsXV Yên tuy khó khăn, nhưng chỉv cầANqn cẩXXhn thn trịB liu mấjnCy ngày, khỏi hn không nói chơi, nhưng hin tạYDi, coi như là Lâm Dt Hiên cũng không dám chắoBc có thểaB bảUo trụ tánh mạJng của Vương Ngữnsc Yên.

    - Lâm công t, hin tạBi thân thểUX NgữMX Yên rấsKAt tốt, Lâm công t không cầARn lo lắNng cho ta.
    Vương NgữFg Yên thấUXy Lâm Dt Hiên ta hồ vì mình mà mt mày ủ rũ, ấNvn tượng đZối với Lâm Dt Hiên không khỏi đamoã có một tia đsKAổi mới.

    - Ngươi cũng câm ming.
    Lâm Dt Hiên trc tiếp nhìn Vương NgữKC Yên quát lạnsunh một tiếng, hắXn tht s là gin Vương NgữAK Yên không biết yêu quý chính mình, tình huống thân thểNv chênh lch đvến thế này, lạXi vn đAKi theo Đoàn D ly khai MạyZn Đà sơn trang, cô ta đvây là sống đnsuủ rồi sao?

    Vương NgữJ Yên nghe đvược Lâm Dt Hiên quát, trên mt không khỏi lộ ra một tia ủy khuấmUt, t nhỏ đXBến lớn chưa tng có ngườaBi đoBối đYDãi nàng như vy, ngườqni nào không yêu chìu nàng, quát lớn như thế, nàng còn đyUJúng lầamon đNJNcAMu tiên nghe đAKược, trong nội tâm ủy khuấKCt t nhiên khó có thểX nói hết.

    - Nàng có biết tình huống hin tạYDi của nàng bao nhiêu nghiêm trọng hay không?
    Lâm Dt Hiên chm rãi đNè la gin trong lòng xuống, chm rãi hướng Vương NgữJ Yên nói ra, hắBn cũng biết hin tạAVi tứvc gin là vô dụng, vic cấJp bách trước tiên là đJdsKA cho Vương NgữUX Yên phối hợp mình trịB liu.

    Vương NgữyUJ Yên nhẹ nhàng lắHnyc đXqnu, nàng đcAMối với tình huống của mình cũng không phảKCi rấyUJt rõ ràng, tuy Lâm Dt Hiên nói rấJt nghiêm trọng, nhưng mà nàng lạYDi cảqyFm giác thân thểFg mình rấXt tốt, toàn thân tràn đNLKy sứRc sống, phảXBng phấUt chưa bao giờMX tốt như vy qua.

    - Tình huống hin tạqni của nàng, nếu như không áp chế mà nói, muốn xem mt trờMXi ngày mai, trên cơ bảNn rấaBt khó.
    Lâm Dt Hiên nhàn nhạqnt nói, lờMBYi này của hắRn cũng không phảCaAi nói chuyn git gân, mà là tình hình thc tế, theo tình huống này phát triểVNn tiếp, chỉyUJ sợ không đoBến tối, thân thểHny Vương NgữcAM Yên sẽ gp chống đHnyỡ không nổi. xem chương mới tạFai tunghoanh(.)com

    Vương NgữhHM Yên nao nao, có chút khó có thểANq tin mà nhìn Lâm Dt Hiên, nàng như thế nào cũng không nghĩHny tới tình huống của mình sẽ nghiêm trọng như thế, sống không quá ngày mai? Nàng chăm chú nhìn Lâm Dt Hiên, ta hồ đjnCang xác đKChHMnh, Lâm Dt Hiên có phảZi nói chuyn git gân hay không.

    - Làm sao lạnsci như vy? Biểnscu tiểLKu thư rốt cuộc bịMX bnh gì?
    Lúc này A Chu ở một bên cũng có chút git mình hỏi thăm, nàng như thế nào cũng không tin, trước mắJt hoàn toàn không giống có vic gì, ngày mai cũng sống không đMBYến.

    - Được rồi, chúng ta tìm một khách sạAKn, ta trước giúp ngươi ổn đAVMBYnh thoáng một phát lạmUi nói.
    Lâm Dt Hiên nhìn Vương NgữAR Yên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cho dù không có nhim vụ, hắhHMn cũng không có thểB mở mắamot nhìn Vương NgữjnC Yên hương tiêu ngọc vn.

    Nghe đAVược Lâm Dt Hiên nói tình huống Vương NgữLK Yên nguy cơ như thế, Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên va rồi quát tháo, trc tiếp đnscến phía trước tìm một khách sạVNn.

    Lâm Dt Hiên cùng đLKám ngườAKi Vương Ngữnsu Yên thng tiếp đXến khách sạFan, đMXương nhiên đJi theo cũng có Bao BấARt Đồng, lúc này Lâm Dt Hiên đmUã cởi bỏ huyt đsXVjnCo cho Bao BấMXt Đồng rồi, không thểYD không nói, có NhấmUt Dương ChỉVN s dụng, so sánh kim châm thun tin nhiu hơn.

    Đến khách sạamon v sau, Lâm Dt Hiên trc tiếp thuê một gian phòng trọ, sau đqnó mang theo Vương NgữB Yên đYAai vào.

    - Đến trên giườFgng khoanh chân ngồi xuống.
    Va vào nhà, Lâm Dt Hiên lin nhàn nhạamot nói, hin tạnsci bin pháp duy nhấyUJt của hắXn chính là lấXBy mình dn đgARo, chm rãi khống chế chân khí cuồng bạARo kia.

    Vương NgữU Yên sợ hãi nhìn Lâm Dt Hiên một cái, mới chm rãi đqni tới bên giườXBng, sau điJó theo lờCaAi khoanh chân ngồi ở trên giườuqFng.

    - Đamoc tội.
    ChứFang kiến Vương NgữN Yên chuẩuqFn bịN tốt, Lâm Dt Hiên thng tiếp đJi tới, thò tay nhanh chóng đKCiểARm trên ngườuqFi Vương NgữNv Yên mấBy cái, sau đJdó trong tay Lâm Dt Hiên trc tiếp một hồi biến ảBo, phảcAMng phấNt hóa thành vô số cánh tay, đXXhồng thờyZi đHnyiểsXVm các nơi trên ngườVNi Vương NgữKC Yên, đXBó cũng không phảcAMi thủ pháp NhấHnyt Dương ChỉhHM, mà là một loạHnyi kim châm, Lâm Dt Hiên hin tạnsci dùng chỉR thay châm.

    Chng qua là lp tứqnc, Lâm Dt Hiên lin đLKiểqyFm xuống trên ngườJdi Vương NgữXB Yên mấNy chục chỉLK, mà vẻ mt Vương NgữYD Yên lạuqFi xấmUu hổ và gin dữqyF mà nhìn v phía Lâm Dt Hiên, bởi vì va rồi Lâm Dt Hiên có đyUJiểXm vào nơi nhạqny cảKCm của nàng.

    - Ổn đNvnsunh tâm tình, ta va rồi chng qua là giúp ngươi áp chế tốc đVNộ chân khí vn hành, nếu như tâm tình ngươi chấRn đARộng quá lớn mà nói, làm tấyUJt cảYAa va rồi lin uỗng phí.

 • Gửi lúc 5:54 Ngày 25/08/2013

  anhhungrom

  sao ko up nữa vậy ad,truyện này hay mà!

 • Gửi lúc 7:37 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sao up chậm quá

 • Gửi lúc 7:35 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sắp up chậm quá

 • Gửi lúc 0:14 Ngày 20/08/2013

  sinichimori

  tạm drop truyện này đi, dịch giả người ta ko dịch nữa rồi kìa.

 • Gửi lúc 16:50 Ngày 17/08/2013

  dragonrider

  Hay quá! Up tiếp đi AD! Lâu lâu có bộ đô thị hay...............