Trang chủ / Ngôn Tình / Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách / Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề
Chương 10 : Mộng cũ nng n

Lúc đdNsưa mọi ngườbjEi v, tôi hổn hểVsQn vọt tới phòng Dip Chính ThầnpZn, hiên ngang lm lit đhi v hướng bàn anh, va đZUmng va vỗ bàn.

"Dip Chính ThầHUn, anh có ý tứqvH gì?"

Anh không nhanh không chm viết nốt bảsXn báo cáo dở dang, khép lạjGi máy tính, ngẩLvng đnneOku lên, na cổ áo sơ mi lộ ra đsmườnvng cong tuyt đsXẹp của cổ cùng xương quai xanh...

"Em tới giúp anh trảxuvi giườcung chiếu sao?"

Tôi nháy mắsSt, ngp đvvy ảNSo não, ngây ngốc mà đcZUng yên một chỗ, đvã quên mấLvt thao thao bấEWt tuyt nói câu sau.

Anh đqvHvng lên, đcui tng bước v phía tôi, tôi bước lui v phía sau mãi đsXến lúc da lưng vào tườRng, không còn đNSườmng thối lui. Tay trái anh chống ở trên tườYndng, tay phảvi cầeUzm của tôi ít tóc, vuốt ve trên ngón tay."Em hỏi anh hôm nay có ý tứnpZ gì sao?"

Tôi mờc mịcut gt đCRsXu.
Đúng, là muốn hϩ cái này.

"Anh nói như vy trước mt nhiu ngườRci... , bọn họ v sau thấnvy em thế nào nha?" Tôi không tin đdNsồ ngữLv khí a! Tôi rõ ràng theo kế hoạCRch là phảOki rống to .

Anh dùng ngữeUz đWnRiu đmiểUYbn hình hoa hoa công t nói."Anh muốn đvnpZ tấqvHt cảps mọi ngườsXi biết, em là của anh..."

"Em không phảeUzi. Em lầvn trước đdxAã nói rấvt rõ ràng: em không nghĩqvH thay đGdGổi hin trạsSng."

"Hin tạnvi không phảsmi, chm rãi sẽ là." Anh cườZUi, thp phầzIWn gian trá."TạZi đvây lúc này, anh đqvHương nhiên sẽ không đUqnbjE nam nhân khác nhớ thương em."

"Nhưng là... Trên đbjEYnda cầUu nữeUz nhân tốt nhiu đsmến như vy, anh vì cái gì lạUYbi nhớ thương em?"

"Bởi vì, anh cầsmn một ngườnvi nấLAu cơm, git giũ cho anh, trảsXi giườkng chiếu, chăn màn, còn không cầLvn đUYbòi báo đUáp."

"Anh không cầeUzn..." Tôi va đjGLvnh nói anh không cầpsn phí tâm cơ như vy, anh cắvt đdxAZUt lờVsQi tôi.

"Có thểQh ngủ cùng, anh thấWnRy cũng rấxuvt tốt ."

Tr bỏ Dip Chính ThầLvn, tuyt đhối không có nam nhân nào có thểVsQ đWnRem lờXi nói vô sỉnv như vy nói ra mồm hợp lý hợp tình.

Tôi toàn thân phát sốt, ít nhấct năm mươi đLAộ.

"Muộn như vy đvnSến chỗ anh làm gì, em không có ý là..." Anh nhìn chằIcLm chằnpZm vào môi tôi, mt dầVsQn đIcLps sát vào.

Tôi thấvnSt kinh đUYbLAy anh ra."Đã khuya, em đCRi v trước !"

Chạxuvy ra phòng của anh, tôi nga mt lên trờhi thở dài. Vì cái gì sát phòng tôi lạLvi có một con sắnvc lang như vy!

ThầLAn pht a, cứzIWu cứScu tôi đVsQi!
***

Trảcui qua một buổi tối t vấYndn lương tâm, tôi quyết đvbjEnh cùng anh bảZUo trì khoảeUzng cách, kiên quyết không thểWnR đmm cho sắOkc lang này tng chút một ăn mòn phòng tuyến kiên cườScng của mình.

Hôm nay không có tiết, tôi ở phòng nghiên cứnvu quan sát quy phạsXm thc nghim, cùng phó giáo sư thảco lun một chút kế hoạRcch nghiên cứnOsu tiếp theo.

Vốn đdNscnh đqvHi đvến phòng nuôi vi khuẩnvn nhìn xem tế bào tôi nuôi thế nào. Đi tới ca, lạcui thấXy tấvm lưng kia... QuầzIWn áo trắbjEng như tuyết, thanh dt như mây bay.

Một bóng ngườki hơi nghiêng, lộ ra mt mày ôn nhun như ngọc.

Lòng một trn loạkn quý.

Mỗi khi Dip Chính ThầUqnn mc vào áo choàng trắRng, mang theo cuốn sách, anh đRcột nhiên biến thành một ngườYndi khác, trong ánh mắZUt không còn có khinh mạdxAn, toàn bộ đcu là đxuvối với cho sinh mnh quý trọng cùng nghiêm cẩvnSn.

Đối mt với anh như vy, có đcôi khi, tôi sẽ có loạUqni ảeUzo giác: đdNsây mới chân chính là anh...

Đi đxuvến trước ca, tôi vụng trộm xuyên qua lớp ca sổ thủy tinh nhìn anh, chóp mũi không đVsQIcL ý đvã đVsQụng vào thủy tinh mát lạdxAnh.

Nguyên lai Dip Chính ThầLvn hướng dn một sinh viên mới tới như thế nào đnOszIW làm giảVsQi phu hạNSn chế sinh sảsSn cho chuột bạnvch, cắbjEt bỏ noãn sào. Con dao mổ trong tay anh, nhẹ lay đzIWộng, tỏa ra ánh sáng màu bạZc.

Tôi lầGdGn đXLAu tiên phát hin mùi máu tươi tràn ngp khi làm thủ thut cũng sẽ là đsmzIWc ý như thế.

Phu thut chấmm dứPZt, anh đZổi kim khâu, linh hoạqvHt mà khâu lạUi ming vết thương nhỏ cho con chuột bạvnSch. Làm xong hết thảGdGy, anh đcuem băng gạvnSc quấcun ngay ngắAVUn, mm nhẹ mà đkt ở trên ngườXi con chuột, trong ánh mắsSt toát ra thương tiếc cùng áy náy...

Cái ánh mắdxAt này làm cho tinh thầhn tôi hoảpsng hốt tht lâu, đCRến khi Dip Chính ThầPZn đsmi ra, tôi cũng không biết.

"Nha đHUbjEu? Em như thế nào ở chỗ này?" Anh có chút kinh ngạHUc, cởi cái găng tay, tháo xuống khẩVsQu trang màu trắnOsng.

Cái đnpZộng tác này a... Tht s khiêu chiến tôi sứjGc chống c mấEWu chốt.

"Nhìn xem anh có bao nhiêu tàn nhn!" Tôi tht sâu lắnvc đzIWxuvu, cố đIcLem chôn nội tâm rung đLAộng ở tht sâu. "Ai! Anh không chỉWnR có thích tàn phá không biết bao cô gái, ngay cảCR một con chuột cái cũng ra tay! Nam nhân mà giống như anh không có thuốc nào cứUYbu đeUzược! Không có thuốc nào cứZu đzIWược!"

Dip Chính ThầScn nở nụ cườZUi, lấQhy tay chỉc đviểvm đCRiểeUzm cái trán của tôi."Nha đLvCRu, em có thểSc vũ nhục nhân cách của anh, đRc nghịZU không cầAVUn vũ nhục hành vi chứQhc nghip của anh. Anh là một thầqvHy thuốc, phi thườScng có chứpsc nghip đUEWo đRGdGc."

"Dip thầdNsy thuốc, tôi không quấScy rầvy ngài trịv bnh cứeUzu ngườZi, mờzIWi!" Tôi làm một tư thế mờNSi, ý bảPZo anh có thểh muốn làm gì thì làm, không cầuCPn cùng chỗ này nói chuyn phiếm với tôi.

Dip Chính ThầsSn nhìn xem đXồng hồ."ThờPZi gian không sai bit lắvnSm, đdxAồng thờQhi ăn cơm trưa đPZi."

"Tốt!" Tôi thc vô tội mà nhìn anh."Em hẹn TầYndn Tuyết."

"Kia quên đUYbi! Anh quay v phòng nghiên cứcu uống cà phê."

...

"Uống cà phê đZUối dạOk dày không tốt!" Tôi âm thầRm thở dài, hn chính mình không nên trông nom vic sống chết của anh, cố tình nhịdNsn không đeUzược quan tâm anh."Quên đZi, em mang cp lồng đnvLA ở tủ lạNSnh phòng nghiên cứpsu tầnneng hai, anh cầqvHm lấXy mà ăn."

Ánh mắUYbt của anh toát ra vui sướng sáng bóng."Vy còn em?"

"Em không muốn ăn cơm tha, đvnSi căng tin ăn đUqnOki tic!"

"Cảxuvm tạAVU!"
...

Một mình ngồi ở góc căn tin, trước mt bày một chén mì, tôi trong đPZScu buồn bc uống một hớp, vô cùng hoài nim buổi sáng hôm nay lúc năm giờUYb ngủ dy làm đRcu hũ ma bà cùng cung bảnvo kê đPZinh...

Ai! Nhưng có thểZ trách ai, còn không phảeUzi chính mình thấIcLp kém, không chống lạvi đCRược "SắGdGc đLAẹp" mê hoc!

Tôi oán hn mà há ming ăn mấGdGy miếng mì, đSct ở ming, đdNsem nó trở thành ngườQhi vô lương nào đdNsó mà dùng sứvc nhấzIWm nuốt.

Ming mắvng: “Dip Chính ThầYndn đYndáng, Dip Chính Thầnvn vô sỉnv, Dip Chính ThầsSn hoa tâm.... Toàn bộ bịU tôi ăn nát, nuốt vào trong bụng."

Một cái cp lồng màu hồng nhạUqnt đqvHt ở trước mắVsQt tôi, như thế nào thấWnRy rấQht quen mắqvHt nha?

Tiếp theo một ngườnvi nhìn càng quen mắUYbt ngồi ở trước mt tôi."Ăn của em có một cạVsQp lồng mà thôi, không cầdxAn đEWem anh ăn nát, nuốt vào bụng đAVUi?"

Ming tôi phun cảxuv mì ra.

Anh chm rảbjEi rót cho tôi một chén nước.

Tôi vội vã uống một hớp lớn."Sao anh lạWnRi tới đsSây?" truyn cp nht nhanh nhấnvt tạsXi tung hoanh chấHUm com

"TầLAn Tuyết va tìm anh."

"Ân?" Tôi sng sốt: "Cô ấky tìm anh làm gì?"

Anh không trảnpZ lờvi mà nói."Đợi lát nữUYba đEWi, anh đsmi mua đIcLcui tic cho em ăn."

Không bao lâu, món tôi thích nhấZUt: chân gà nướng, cá nướng, cơm thịZUt bò, còn có thọ tư đLvsXy cảNS một bàn.

Anh cườxuvi sờnOs sờZ đuCPcu tôi."Ngoan, t t ăn, chm rãi ăn, chm rãi mắdNsng! Coi chng nghẹn!"

Thầvn pht a, ngươi đAVUang ngủ sao?
***

Buổi chiu tan tiết, tôi trc tiếp đsmi ca hàng tin lợi làm thêm, hôm nay phảVsQi liên tục làm sáu tiếng, trảjG nợ ngày hôm qua nghỉIcL.

Rốt cục làm đPZến khuya, khi kim đYndồng hồ chỉqvH hướng mườHUi một giờv năm mươi lăm phút.

ChỉU còn năm phút đZUồng hồ cuối cùng, nhớ tới chính mình lát nữzIWa kéo lê hai chân mỏi nhđsXơn quay v chỗ ở, tôi thấnvy tht không tình nguyn tiếp tục làm liên tục sáu giờRc.

Bốn lon bia mt trờUYbi đvt trên bàn thu ngân, tôi buông buông cổ tay, lộ vẻ l phép tươi cườsSi với khách hàng: "Hoan nghênh quý khách."

Đến khi nhìn thấQhy khuôn mt nam nhân đuCPLvu tuấxuvn lãng, ý cườOki trên khuôn mt của tôi càng nở ra vô hạGdGn."Sư huynh? !"

Tôi sớm đOkem vic bảQho trì khoảvng cách bay lên đLvến chín tầRng mây.

"Anh va vn đSci ngang qua, thấqvHy hơi khát nước." Anh thanh toán, thun tay mở ra một lon, da lưng vào quầqvHy bên cạbjEnh uống một ngụm, tỏ vẻ chính mình quảUYb tht rấnvt là khát nước."Em mấzIWy giờnOs tan tầhm?"

"Mườnvi hai giờUYb." Lúc này, Lý KhảbjEi nhn ca đjGi tới, nhìn thoáng qua Dip Chính ThầPZn, trong mắkt không che dấRu chút toát ra ý không đQhợi thấCRy.

Dip Chính Thầvn làm bộ như không có thấdxAy, tiếp tục cùng tôi nói chuyn: "Trùng hợp như thế? Anh tin đYndườqvHng đjGưa em trở v."

"Cám ơn!" Tôi theo tủ quầqvHy lấnpZy ra con gà nướng anh va nhìn, dùng túi đnvóng gói, giao cho anh: "Em làm, cầkm mà nếm th!"

Anh không khách sáo với tôi, tiếp nhn, rồi đzIWi ra ngoài.

Tôi vào phía sau thay đUYbổi quầjGn áo, buông tóc đLvi ra khỏi ca hàng tin lợi.

Anh ngồi ở chiếc xe thểm thao màu xanh ngọc, hướng v phía tôi ngoắsXc ngoắnvc tay.

"LạnOsi đeUzổi xe?"

"Ừ! Ngày đLAó em nói xe của anh rấvt xấZu, anh trở v càng xem càng thấqvHy nó xấjGu."

"Chỉc tìm lấVsQy cớ lãng phí."
Anh không cho là đvúng mà nhíu mày.

Trên đdxAườxuvng xe không nhiu lắUm, anh lái tht s chm.

Tôi cuộn mình ngồi trên ghế da tht thoảAVUi mái, đOkvng suốt sáu giờUqn chân va tê va mỏi, mà ra ngay cảsm khí lc nhẹ đGdGu không có, nhắScm mắnOst lạzIWi, nhớ…quá hô hấcup trên ngườnvi anh nhẹ nhàng mà khoan khoái vịQh bạWnRc hà, đOkPZc ý ngủ trong chốc lát.