Trang chủ / Ngôn Tình / Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách / Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề
Chương 10 : Mộng cũ nng n

Lúc đCyfưa mọi ngườXai v, tôi hổn hểMuXn vọt tới phòng Dip Chính ThầDWn, hiên ngang lm lit đQi v hướng bàn anh, va đjQuhng va vỗ bàn.

"Dip Chính ThầXyn, anh có ý tứBXp gì?"

Anh không nhanh không chm viết nốt bảUCbn báo cáo dở dang, khép lạQrCi máy tính, ngẩJDVng đXJArkfu lên, na cổ áo sơ mi lộ ra đJDVườrKng cong tuyt đuzmẹp của cổ cùng xương quai xanh...

"Em tới giúp anh trảXi giườshng chiếu sao?"

Tôi nháy mắZQt, ngp đCyfDWy ảjQuo não, ngây ngốc mà đyBXpng yên một chỗ, đEBã quên mấwxHt thao thao bấpGt tuyt nói câu sau.

Anh đaDWng lên, đypi tng bước v phía tôi, tôi bước lui v phía sau mãi đuujến lúc da lưng vào tườXJAng, không còn đCEcườXJAng thối lui. Tay trái anh chống ở trên tườuUBng, tay phảUCbi cầXm của tôi ít tóc, vuốt ve trên ngón tay."Em hỏi anh hôm nay có ý tứSMS gì sao?"

Tôi mờxa mịDWt gt đMuXQrCu.
Đúng, là muốn hϩ cái này.

"Anh nói như vy trước mt nhiu ngườpGi... , bọn họ v sau thấpGy em thế nào nha?" Tôi không tin đxaồ ngữVS khí a! Tôi rõ ràng theo kế hoạjQuch là phảSi rống to .

Anh dùng ngữjQu đfViu đZQiểACwn hình hoa hoa công t nói."Anh muốn đXyV tấat cảDW mọi ngườcIi biết, em là của anh..."

"Em không phảzxai. Em lầCMn trước đUCbã nói rấACwt rõ ràng: em không nghĩHX thay đpGổi hin trạQng."

"Hin tạpGi không phảjQui, chm rãi sẽ là." Anh cườjQui, thp phầpGn gian trá."TạfyRi đCEcây lúc này, anh đypương nhiên sẽ không đSxa nam nhân khác nhớ thương em."

"Nhưng là... Trên đgCCyfa cầyu nữRj nhân tốt nhiu đfyRến như vy, anh vì cái gì lạwxHi nhớ thương em?"

"Bởi vì, anh cầbon một ngườSMSi nấuzmu cơm, git giũ cho anh, trảCMi giườCyfng chiếu, chăn màn, còn không cầzxan đXaòi báo đrKáp."

"Anh không cầWn..." Tôi va đQxhnh nói anh không cầyn phí tâm cơ như vy, anh cắJDVt đZQpGt lờrKi tôi.

"Có thểZQ ngủ cùng, anh thấRjy cũng rấxat tốt ."

Tr bỏ Dip Chính ThầCMn, tuyt đyối không có nam nhân nào có thểrkf đXem lờfVi nói vô sỉfyR như vy nói ra mồm hợp lý hợp tình.

Tôi toàn thân phát sốt, ít nhấUCbt năm mươi đypộ.

"Muộn như vy đXaến chỗ anh làm gì, em không có ý là..." Anh nhìn chằym chằMuXm vào môi tôi, mt dầrKn đXarkf sát vào.

Tôi thấpGt kinh đHXxhy anh ra."Đã khuya, em đJDVi v trước !"

Chạzxay ra phòng của anh, tôi nga mt lên trờrkfi thở dài. Vì cái gì sát phòng tôi lạXi có một con sắfVc lang như vy!

ThầQrCn pht a, cứfyRu cứuUBu tôi đjQui!
***

Trảuzmi qua một buổi tối t vấan lương tâm, tôi quyết đnXanh cùng anh bảho trì khoảCEcng cách, kiên quyết không thểQ đpGfyR cho sắRjc lang này tng chút một ăn mòn phòng tuyến kiên cườBXpng của mình.

Hôm nay không có tiết, tôi ở phòng nghiên cứSMSu quan sát quy phạxhm thc nghim, cùng phó giáo sư thảrkfo lun một chút kế hoạQrCch nghiên cứDWu tiếp theo.

Vốn đCyffVnh đXai đUCbến phòng nuôi vi khuẩVSn nhìn xem tế bào tôi nuôi thế nào. Đi tới ca, lạXyi thấEBy tấcIm lưng kia... Quầrkfn áo trắgCng như tuyết, thanh dt như mây bay.

Một bóng ngườuuji hơi nghiêng, lộ ra mt mày ôn nhun như ngọc.

Lòng một trn loạCyfn quý.

Mỗi khi Dip Chính ThầXyn mc vào áo choàng trắACwng, mang theo cuốn sách, anh đXột nhiên biến thành một ngườJDVi khác, trong ánh mắuUBt không còn có khinh mạbon, toàn bộ đDWu là đwxHối với cho sinh mnh quý trọng cùng nghiêm cẩyn.

Đối mt với anh như vy, có đXJAôi khi, tôi sẽ có loạani ảXo giác: đXaây mới chân chính là anh...

Đi đXaến trước ca, tôi vụng trộm xuyên qua lớp ca sổ thủy tinh nhìn anh, chóp mũi không đXaXJA ý đgCã đanụng vào thủy tinh mát lạuUBnh.

Nguyên lai Dip Chính ThầXn hướng dn một sinh viên mới tới như thế nào đVX làm giảHXi phu hạVSn chế sinh sảXJAn cho chuột bạACwch, cắEBt bỏ noãn sào. Con dao mổ trong tay anh, nhẹ lay đkrgộng, tỏa ra ánh sáng màu bạfyRc.

Tôi lầCEcn đxaZQu tiên phát hin mùi máu tươi tràn ngp khi làm thủ thut cũng sẽ là đQrkfc ý như thế.

Phu thut chấhm dứht, anh đyổi kim khâu, linh hoạSMSt mà khâu lạai ming vết thương nhỏ cho con chuột bạWch. Làm xong hết thảCMy, anh đmZsem băng gạHXc quấhn ngay ngắcIn, mm nhẹ mà đkrgt ở trên ngườni con chuột, trong ánh mắVSt toát ra thương tiếc cùng áy náy...

Cái ánh mắmZst này làm cho tinh thầfyRn tôi hoảCyfng hốt tht lâu, đrkfến khi Dip Chính Thầyn đfVi ra, tôi cũng không biết.

"Nha đJDVCMu? Em như thế nào ở chỗ này?" Anh có chút kinh ngạQrCc, cởi cái găng tay, tháo xuống khẩanu trang màu trắXyng.

Cái đCMộng tác này a... Tht s khiêu chiến tôi sứZQc chống c mấgCu chốt.

"Nhìn xem anh có bao nhiêu tàn nhn!" Tôi tht sâu lắmZsc đzxaCMu, cố đXJAem chôn nội tâm rung đSMSộng ở tht sâu. "Ai! Anh không chỉh có thích tàn phá không biết bao cô gái, ngay cảUCb một con chuột cái cũng ra tay! Nam nhân mà giống như anh không có thuốc nào cứXJAu đVSược! Không có thuốc nào cứfyRu đQược!"

Dip Chính ThầEBn nở nụ cườACwi, lấWy tay chỉzxa đypiểbom đUCbiểMuXm cái trán của tôi."Nha đjQuRju, em có thểEB vũ nhục nhân cách của anh, đUCb nghịW không cầMuXn vũ nhục hành vi chứUCbc nghip của anh. Anh là một thầXay thuốc, phi thườMuXng có chứrkfc nghip đanJDVo đXJAVSc."

"Dip thầVSy thuốc, tôi không quấhy rầBXpy ngài trịfV bnh cứxhu ngườuzmi, mờWi!" Tôi làm một tư thế mờSMSi, ý bảrKo anh có thểCEc muốn làm gì thì làm, không cầEBn cùng chỗ này nói chuyn phiếm với tôi.

Dip Chính ThầuUBn nhìn xem đJDVồng hồ."ThờwxHi gian không sai bit lắXym, đWồng thờCMi ăn cơm trưa đani."

"Tốt!" Tôi thc vô tội mà nhìn anh."Em hẹn TầwxHn Tuyết."

"Kia quên đani! Anh quay v phòng nghiên cứfVu uống cà phê."

...

"Uống cà phê đxhối dạS dày không tốt!" Tôi âm thầrKm thở dài, hn chính mình không nên trông nom vic sống chết của anh, cố tình nhịQrCn không đxhược quan tâm anh."Quên đXai, em mang cp lồng đhn ở tủ lạgCnh phòng nghiên cứpGu tầanng hai, anh cầVSm lấypy mà ăn."

Ánh mắwxHt của anh toát ra vui sướng sáng bóng."Vy còn em?"

"Em không muốn ăn cơm tha, đkrgi căng tin ăn đnyi tic!"

"CảZQm tạQrC!"
...

Một mình ngồi ở góc căn tin, trước mt bày một chén mì, tôi trong đDWACwu buồn bc uống một hớp, vô cùng hoài nim buổi sáng hôm nay lúc năm giờwxH ngủ dy làm đCMu hũ ma bà cùng cung bảboo kê đfVinh...

Ai! Nhưng có thểSMS trách ai, còn không phảMuXi chính mình thấshp kém, không chống lạxhi đRjược "SắJDVc đhẹp" mê hoc!

Tôi oán hn mà há ming ăn mấkrgy miếng mì, đVSt ở ming, đzxaem nó trở thành ngườxhi vô lương nào đyó mà dùng sứVc nhấrkfm nuốt.

Ming mắVSng: “Dip Chính ThầCyfn đboáng, Dip Chính ThầHXn vô sỉrkf, Dip Chính ThầCMn hoa tâm.... Toàn bộ bịVS tôi ăn nát, nuốt vào trong bụng."

Một cái cp lồng màu hồng nhạEBt đXyt ở trước mắQrCt tôi, như thế nào thấDWy rấMuXt quen mắgCt nha?

Tiếp theo một ngườVSi nhìn càng quen mắJDVt ngồi ở trước mt tôi."Ăn của em có một cạgCp lồng mà thôi, không cầjQun đrKem anh ăn nát, nuốt vào bụng đWi?"

Ming tôi phun cảCM mì ra.

Anh chm rảHXi rót cho tôi một chén nước. truyn cp nht nhanh nhấfVt tạBXpi tung hoanh chấSm com

Tôi vội vã uống một hớp lớn."Sao anh lạMuXi tới đjQuây?"

"TầBXpn Tuyết va tìm anh."

"Ân?" Tôi sng sốt: "Cô ấany tìm anh làm gì?"

Anh không trảVS lờuUBi mà nói."Đợi lát nữSMSa đrkfi, anh đpGi mua đfVai tic cho em ăn."

Không bao lâu, món tôi thích nhấRjt: chân gà nướng, cá nướng, cơm thịSt bò, còn có thọ tư đuzmypy cảgC một bàn.

Anh cườrkfi sờgC sờBXp đUCbyu tôi."Ngoan, t t ăn, chm rãi ăn, chm rãi mắshng! Coi chng nghẹn!"

ThầDWn pht a, ngươi đrkfang ngủ sao?
***

Buổi chiu tan tiết, tôi trc tiếp đXai ca hàng tin lợi làm thêm, hôm nay phảQrCi liên tục làm sáu tiếng, trảan nợ ngày hôm qua nghỉh.

Rốt cục làm đuUBến khuya, khi kim đmZsồng hồ chỉfV hướng mườuzmi một giờkrg năm mươi lăm phút.

ChỉRj còn năm phút đhồng hồ cuối cùng, nhớ tới chính mình lát nữACwa kéo lê hai chân mỏi nhđmZsơn quay v chỗ ở, tôi thấny tht không tình nguyn tiếp tục làm liên tục sáu giờCEc.

Bốn lon bia mt trờgCi đCyft trên bàn thu ngân, tôi buông buông cổ tay, lộ vẻ l phép tươi cườwxHi với khách hàng: "Hoan nghênh quý khách."

Đến khi nhìn thấBXpy khuôn mt nam nhân đWyu tuấQrCn lãng, ý cườQrCi trên khuôn mt của tôi càng nở ra vô hạfyRn."Sư huynh? !"

Tôi sớm đxhem vic bảho trì khoảanng cách bay lên đEBến chín tầEBng mây.

"Anh va vn đcIi ngang qua, thấuujy hơi khát nước." Anh thanh toán, thun tay mở ra một lon, da lưng vào quầWy bên cạQnh uống một ngụm, tỏ vẻ chính mình quảmZs tht rấgCt là khát nước."Em mấwxHy giờgC tan tầkrgm?"

"Mườhi hai giờMuX." Lúc này, Lý KhảXi nhn ca đXyi tới, nhìn thoáng qua Dip Chính Thầbon, trong mắWt không che dấXyu chút toát ra ý không đkrgợi thấCyfy.

Dip Chính Thầrkfn làm bộ như không có thấUCby, tiếp tục cùng tôi nói chuyn: "Trùng hợp như thế? Anh tin đpGườMuXng đaưa em trở v."

"Cám ơn!" Tôi theo tủ quầXy lấhy ra con gà nướng anh va nhìn, dùng túi đDWóng gói, giao cho anh: "Em làm, cầuzmm mà nếm th!"

Anh không khách sáo với tôi, tiếp nhn, rồi đCMi ra ngoài.

Tôi vào phía sau thay đVổi quầpGn áo, buông tóc đRji ra khỏi ca hàng tin lợi.

Anh ngồi ở chiếc xe thểfV thao màu xanh ngọc, hướng v phía tôi ngoắmZsc ngoắhc tay.

"Lạboi đDWổi xe?"

"Ừ! Ngày đyó em nói xe của anh rấht xấypu, anh trở v càng xem càng thấypy nó xấuzmu."

"Chỉyp tìm lấny cớ lãng phí."
Anh không cho là đCMúng mà nhíu mày.

Trên đBXpườrkfng xe không nhiu lắJDVm, anh lái tht s chm.

Tôi cuộn mình ngồi trên ghế da tht thoảBXpi mái, đypuUBng suốt sáu giờzxa chân va tê va mỏi, mà ra ngay cảuUB khí lc nhẹ đDWu không có, nhắym mắmZst lạDWi, nhớ…quá hô hấVp trên ngườrKi anh nhẹ nhàng mà khoan khoái vịpG bạkrgc hà, đXJAxhc ý ngủ trong chốc lát.