Trang chủ / Ngôn Tình / Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách / Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề
Chương 10 : Mộng cũ nng n

Lúc đkhưa mọi ngườVi v, tôi hổn hểin vọt tới phòng Dip Chính ThầPuFn, hiên ngang lm lit đLi v hướng bàn anh, va đXsEfmng va vỗ bàn.

"Dip Chính Thầqn, anh có ý tứB gì?"

Anh không nhanh không chm viết nốt bảBn báo cáo dở dang, khép lạFi máy tính, ngẩwUng đfFEtSu lên, na cổ áo sơ mi lộ ra đSgườfFng cong tuyt đbBQẹp của cổ cùng xương quai xanh...

"Em tới giúp anh trảVi giườxNng chiếu sao?"

Tôi nháy mắeeYt, ngp đhBy ảOo não, ngây ngốc mà đutPuFng yên một chỗ, đpLã quên mấgit thao thao bấtuit tuyt nói câu sau.

Anh đqXsng lên, đuti tng bước v phía tôi, tôi bước lui v phía sau mãi đEfmến lúc da lưng vào tườeeYng, không còn đIbJườJDdng thối lui. Tay trái anh chống ở trên tườOng, tay phảiGpi cầFm của tôi ít tóc, vuốt ve trên ngón tay."Em hỏi anh hôm nay có ý tứYIN gì sao?"

Tôi mờwU mịdHt gt đqUu.
Đúng, là muốn hϩ cái này.

"Anh nói như vy trước mt nhiu ngườZLi... , bọn họ v sau thấXsy em thế nào nha?" Tôi không tin đxNồ ngữUXE khí a! Tôi rõ ràng theo kế hoạBch là phảfFi rống to .

Anh dùng ngữEtS đwUiu đJDdiểxNn hình hoa hoa công t nói."Anh muốn đDSSoU tấSgt cảjO mọi ngườpLi biết, em là của anh..."

"Em không phảeEei. Em lầBn trước đeeYã nói rấOt rõ ràng: em không nghĩi thay đBổi hin trạBng."

"Hin tạBi không phảBSZi, chm rãi sẽ là." Anh cườjOi, thp phầeEen gian trá."Tạii đwhFây lúc này, anh đpLương nhiên sẽ không đhxN nam nhân khác nhớ thương em."

"Nhưng là... Trên đttZLa cầXsu nữSg nhân tốt nhiu đFến như vy, anh vì cái gì lạLi nhớ thương em?"

"Bởi vì, anh cầUn một ngườhzi nấbBQu cơm, git giũ cho anh, trảQxXi giườdHng chiếu, chăn màn, còn không cầXtHn đLòi báo đttáp."

"Anh không cầDSn..." Tôi va đukgSgnh nói anh không cầSoUn phí tâm cơ như vy, anh cắeEet đeeYJDdt lờPuFi tôi.

"Có thểh ngủ cùng, anh thấeeYy cũng rấfFt tốt ."

Tr bỏ Dip Chính ThầPuFn, tuyt đpLối không có nam nhân nào có thểeEe điGpem lờNPwi nói vô sỉF như vy nói ra mồm hợp lý hợp tình.

Tôi toàn thân phát sốt, ít nhấIbJt năm mươi đEfmộ.

"Muộn như vy điGpến chỗ anh làm gì, em không có ý là..." Anh nhìn chằfFm chằgim vào môi tôi, mt dầFin đVxN sát vào.

Tôi thấBt kinh đFbBQy anh ra."Đã khuya, em đUXEi v trước !"

ChạSgy ra phòng của anh, tôi nga mt lên trờEtSi thở dài. Vì cái gì sát phòng tôi lạwUi có một con sắhc lang như vy!

ThầPuFn pht a, cứowju cứjOu tôi đowji!
***

TrảpLi qua một buổi tối t vấQxXn lương tâm, tôi quyết đfFXtHnh cùng anh bảPuFo trì khoảBng cách, kiên quyết không thểut đkheEe cho sắQxXc lang này tng chút một ăn mòn phòng tuyến kiên cườLng của mình.

Hôm nay không có tiết, tôi ở phòng nghiên cứfFu quan sát quy phạhm thc nghim, cùng phó giáo sư thảUo lun một chút kế hoạhch nghiên cứFiu tiếp theo.

Vốn đeEeinh đJDdi đXsến phòng nuôi vi khuẩBSZn nhìn xem tế bào tôi nuôi thế nào. Đi tới ca, lạukgi thấEfmy tấtm lưng kia... QuầeEen áo trắing như tuyết, thanh dt như mây bay.

Một bóng ngườpLi hơi nghiêng, lộ ra mt mày ôn nhun như ngọc.

Lòng một trn loạiGpn quý.

Mỗi khi Dip Chính Thầtn mc vào áo choàng trắtuing, mang theo cuốn sách, anh đFXột nhiên biến thành một ngườDSi khác, trong ánh mắPuFt không còn có khinh mạDSn, toàn bộ đIbJu là đkhối với cho sinh mnh quý trọng cùng nghiêm cẩowjn.

Đối mt với anh như vy, có đtuiôi khi, tôi sẽ có loạQxXi ảBo giác: đEfmây mới chân chính là anh...

Đi đYINến trước ca, tôi vụng trộm xuyên qua lớp ca sổ thủy tinh nhìn anh, chóp mũi không đtut ý đJDdã đgiụng vào thủy tinh mát lạginh.

Nguyên lai Dip Chính ThầBn hướng dn một sinh viên mới tới như thế nào điGpIbJ làm giảQxXi phu hạVn chế sinh sảGBn cho chuột bạGBch, cắYINt bỏ noãn sào. Con dao mổ trong tay anh, nhẹ lay đttộng, tỏa ra ánh sáng màu bạhzc.

Tôi lầIbJn đSgUXEu tiên phát hin mùi máu tươi tràn ngp khi làm thủ thut cũng sẽ là đwUdHc ý như thế.

Phu thut chấFim dứVt, anh đLổi kim khâu, linh hoạeEet mà khâu lạFii ming vết thương nhỏ cho con chuột bạwUch. Làm xong hết thảiGpy, anh đqem băng gạjOc quấhzn ngay ngắqn, mm nhẹ mà đJDdt ở trên ngườUXEi con chuột, trong ánh mắiGpt toát ra thương tiếc cùng áy náy...

Cái ánh mắwhFt này làm cho tinh thầQxXn tôi hoảqng hốt tht lâu, điGpến khi Dip Chính ThầxNn đowji ra, tôi cũng không biết.

"Nha đpLHqu? Em như thế nào ở chỗ này?" Anh có chút kinh ngạLc, cởi cái găng tay, tháo xuống khẩFiu trang màu trắukgng.

Cái đUXEộng tác này a... Tht s khiêu chiến tôi sứOc chống c mấHqu chốt.

"Nhìn xem anh có bao nhiêu tàn nhn!" Tôi tht sâu lắXsc đwhFEtSu, cố đXsem chôn nội tâm rung đXtHộng ở tht sâu. "Ai! Anh không chỉhz có thích tàn phá không biết bao cô gái, ngay cảkh một con chuột cái cũng ra tay! Nam nhân mà giống như anh không có thuốc nào cứFXu đJDdược! Không có thuốc nào cứdHu đGBược!"

Dip Chính ThầBSZn nở nụ cườEtSi, lấNPwy tay chỉF đZLiểXtHm đViểVm cái trán của tôi."Nha đwUBSZu, em có thểq vũ nhục nhân cách của anh, đut nghịSoU không cầJDdn vũ nhục hành vi chứbBQc nghip của anh. Anh là một thầHqy thuốc, phi thườhzng có chứDSc nghip điGpqo đLIbJc."

"Dip thầuty thuốc, tôi không quấVy rầeEey ngài trịZL bnh cứLu ngườSoUi, mờEtSi!" Tôi làm một tư thế mờwUi, ý bảkho anh có thểNPw muốn làm gì thì làm, không cầhzn cùng chỗ này nói chuyn phiếm với tôi.

Dip Chính ThầLn nhìn xem đGBồng hồ."ThờBi gian không sai bit lắmVm, đZLồng thờtti ăn cơm trưa đpLi."

"Tốt!" Tôi thc vô tội mà nhìn anh."Em hẹn TầdHn Tuyết."

"Kia quên đfFi! Anh quay v phòng nghiên cứqu uống cà phê."

...

"Uống cà phê đkhối dạt dày không tốt!" Tôi âm thầLm thở dài, hn chính mình không nên trông nom vic sống chết của anh, cố tình nhịukgn không đjOược quan tâm anh."Quên đOi, em mang cp lồng đQxXjO ở tủ lạginh phòng nghiên cứtu tầkhng hai, anh cầxNm lấfFy mà ăn."

Ánh mắYINt của anh toát ra vui sướng sáng bóng."Vy còn em?"

"Em không muốn ăn cơm tha, đwhFi căng tin ăn đkhOi tic!"

"CảGBm tạwU!"
...

Một mình ngồi ở góc căn tin, trước mt bày một chén mì, tôi trong đDSpLu buồn bc uống một hớp, vô cùng hoài nim buổi sáng hôm nay lúc năm giờxN ngủ dy làm đdHu hũ ma bà cùng cung bảqo kê đFinh...

Ai! Nhưng có thểUXE trách ai, còn không phảEtSi chính mình thấhp kém, không chống lạii đowjược "SắfFc đwhFẹp" mê hoc!

Tôi oán hn mà há ming ăn mấowjy miếng mì, đFit ở ming, đwhFem nó trở thành ngườEfmi vô lương nào đDSó mà dùng sứXtHc nhấukgm nuốt.

Ming mắXtHng: “Dip Chính Thầkhn đeEeáng, Dip Chính ThầVn vô sỉmV, Dip Chính ThầDSn hoa tâm.... Toàn bộ bịiGp tôi ăn nát, nuốt vào trong bụng."

Một cái cp lồng màu hồng nhạttt đgit ở trước mắpLt tôi, như thế nào thấBSZy rấbBQt quen mắutt nha?

Tiếp theo một ngườowji nhìn càng quen mắeEet ngồi ở trước mt tôi."Ăn của em có một cạHqp lồng mà thôi, không cầPuFn đSoUem anh ăn nát, nuốt vào bụng đXsi?"

Ming tôi phun cảh mì ra.

Anh chm rảii rót cho tôi một chén nước.

Tôi vội vã uống một hớp lớn."Sao anh lạpLi tới đLây?"

"Tầin Tuyết va tìm anh."

"Ân?" Tôi sng sốt: "Cô ấFXy tìm anh làm gì?"

Anh không trảXs lờBi mà nói."Đợi lát nữDSa đZLi, anh đIbJi mua đgijOi tic cho em ăn."

Không bao lâu, món tôi thích nhấttt: chân gà nướng, cá nướng, cơm thịowjt bò, còn có thọ tư đYINeeYy cải một bàn.

Anh cườXsi sờh sờXtH đLttu tôi."Ngoan, t t ăn, chm rãi ăn, chm rãi mắukgng! Coi chng nghẹn!"

ThầJDdn pht a, ngươi đutang ngủ sao?
***

Buổi chiu tan tiết, tôi trc tiếp đtti ca hàng tin lợi làm thêm, hôm nay phảDSi liên tục làm sáu tiếng, trảSg nợ ngày hôm qua nghỉSoU.

Rốt cục làm đhến khuya, khi kim đBồng hồ chỉZL hướng mườVi một giờQxX năm mươi lăm phút.

ChỉPuF còn năm phút đXtHồng hồ cuối cùng, nhớ tới chính mình lát nữwUa kéo lê hai chân mỏi nhđiơn quay v chỗ ở, tôi thấiGpy tht không tình nguyn tiếp tục làm liên tục sáu giờfF.

Bốn lon bia mt trờjOi đukgt trên bàn thu ngân, tôi buông buông cổ tay, lộ vẻ l phép tươi cườxNi với khách hàng: "Hoan nghênh quý khách."

Đến khi nhìn thấJDdy khuôn mt nam nhân đutGBu tuấZLn lãng, ý cườXtHi trên khuôn mt của tôi càng nở ra vô hạmVn."Sư huynh? !"

Tôi sớm điGpem vic bảPuFo trì khoảwUng cách bay lên đGBến chín tầZLng mây.

"Anh va vn đVi ngang qua, thấpLy hơi khát nước." Anh thanh toán, thun tay mở ra một lon, da lưng vào quầfFy bên cạowjnh uống một ngụm, tỏ vẻ chính mình quảeeY tht rấSoUt là khát nước."Em mấwUy giờHq tan tầqm?"

"MườbBQi hai giờfF." Lúc này, Lý KhảwhFi nhn ca đpLi tới, nhìn thoáng qua Dip Chính ThầOn, trong mắFit không che dấPuFu chút toát ra ý không đEfmợi thấqy.

Dip Chính ThầBSZn làm bộ như không có thấFXy, tiếp tục cùng tôi nói chuyn: "Trùng hợp như thế? Anh tin đFiườXtHng đdHưa em trở v."

"Cám ơn!" Tôi theo tủ quầwhFy lấBy ra con gà nướng anh va nhìn, dùng túi đYINóng gói, giao cho anh: "Em làm, cầtm mà nếm th!"

Anh không khách sáo với tôi, tiếp nhn, rồi đxNi ra ngoài.

Tôi vào phía sau thay đQxXổi quầeEen áo, buông tóc đeEei ra khỏi ca hàng tin lợi.

Anh ngồi ở chiếc xe thểYIN thao màu xanh ngọc, hướng v phía tôi ngoắXsc ngoắSgc tay.

"LạwhFi đDSổi xe?"

"Ừ! Ngày đBó em nói xe của anh rấFit xấFiu, anh trở v càng xem càng thấbBQy nó xấpLu."

"ChỉGB tìm lấty cớ lãng phí."
Anh không cho là đxNúng mà nhíu mày.

Trên đBSZườHqng xe không nhiu lắGBm, anh lái tht s chm.

Tôi cuộn mình ngồi trên ghế da tht thoảEtSi mái, đEtSing suốt sáu giờiGp chân va tê va mỏi, mà ra ngay cảiGp khí lc nhẹ đPuFu không có, nhắtm mắFXt lạgii, nhớ…quá hô hấhp trên ngườgii anh nhẹ nhàng mà khoan khoái vịpL bạgic hà, đFXkhc ý ngủ trong chốc lát.