Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2 04: Mã gia


 • Gửi lúc 4:59 Ngày 05/04/2014

  mephistone

  bộ này nặng về giết người cướp của . sao giống phàm nhân tu tiên thế . Thần tiên nào cũng thế này thì còn ai lo cho chúng sinh =.= .

 • Gửi lúc 14:51 Ngày 02/03/2014

  hailongtz

  Mấy cái này là nguồn nào vậy bạn đâu phải nguồn BNS đâu

 • Gửi lúc 8:05 Ngày 23/01/2014

  nguyenvj2007

  sao khong co chuong moi vay

 • Gửi lúc 2:13 Ngày 09/01/2014

  tuan.huu.353@fb

  Dịch vớ vẩn

 • Gửi lúc 23:26 Ngày 28/11/2013

  @fb

  Truyên. Này đọc đc nhưng sao từ hơn 600 nhắt lên 1500 là sao